Listy zastawne – specyficzna forma obligacji - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Listy zastawne – specyficzna forma obligacji - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (117 KB)
1 strona
849Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zakresu finansów: listy zastawne czyli długoterminowy, imienny lub na okaziciela papier wartościowy emitowany przez banki udzielające kredytu hipotecznego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Listy zastawne – specyficzna forma obligacji - długoterminowy, imienny lub na okaziciela papier wartościowy emitowany

przez banki udzielające kredytu hipotecznego jako: a) hipoteczny list zastawny – podstawą emisji jest wierzytelność banku

hipotecznego zabezpieczona hipoteką b) publiczny list zastawny – podstawą emisji jest kredyt udzielany skarbowi

państwa NBP, innemu renomowanemu bankowi lub zabezpieczony ich poręczeniami lub gwarancjami

- mogą być denominowane w złotych lub walutach obcych - mogą funkcjonować na rynku publicznym i prywatnym

- oprocentowanie listów zastawnych nie może być niższe niż stopa procentowa od kredytów hipotecznych

- w razie upadłości banku hipotecznego roszczenia posiadaczy listów zastawnych są pokrywane w pierwszej kolejności przed roszczeniami innych wierzycieli

W 1997 roku reaktywowano listy zastawne, emisja instrumentów jakimi są listy zastawne. ( do wysokości 40 krotnie przewyższającej kapitał własny emitenta)

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument