Aksjocentryzm a pajdocentryzm - Notatki - Filozofia, Notatki'z Filozofia. University of Warsaw
Aleksander88
Aleksander8829 marca 2013

Aksjocentryzm a pajdocentryzm - Notatki - Filozofia, Notatki'z Filozofia. University of Warsaw

RTF (35 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki dotyczące aksjocentryzmu i pajdocentryzmu.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Aksjocentryzm a pajdocentryzm Do powstania i rozwoju przyczyniły się m.in. następujące czynniki, jak: regres aksjocentryzmu, ogólne rozmiękczenie moralności , dążenia egalitarne, dobrobyt społeczeństwa, etatyzacja życia oraz naiwność człowieka. Rozmiękczenie moralności przejawia się np. we wzroście hedonizmu, interesowności czy przyjęciu zasady: wszystko zrozumieć, to wszystko przebaczyć . Od dzieci należy nie tyle wymagać, co je wspomagać w ich rozwoju. Pajdocentryzm mieści się w nauce filozofii francuskiego Oświecenia. J. Rousseau stworzył twór abstrakcyjny człowieka naturalnego. Człowiek ten pozbawiony jest wszelkiej tradycji tzn. wierzeń i powinności religijnych, obyczajów i zobowiązań rodzinnych, lokalnych i narodowych, zobowiązań wobec przodków. Literacką wizje Rousseau i innych pisarzy francuskich XVIII w. potraktowali poważnie jakobini w Rewolucji Francuskiej i zaczęli ją realizować. Człowiek jako taki został wzbogacony o uniwersalne prawa Prawa Człowieka. W wychowaniu ideałem jest uczeń czy dziecko bez religii, domu i ojczyzny, uczeń z nadanymi mu odgórnie prawami. Za pomocą Praw Dziecka i Praw Ucznia ma być ukształtowany nowy człowiek, człowiek będący egzemplifikacją idei Rousseau i jakobinów francuskich.Aksjocentryzm ma charakter empiryczny, odnosi się do tradycji i instytucji społecznych. Aksjocentryzm zastanawia się, w jaki sposób kształtować instytucje, by źli ludzie mogli wyrządzić jak najmniej zła. Aksjocentryzm jest głęboko osadzony w konserwatywnej myśli społecznej. Jacquesa Maritaina (1882-1973), pisał: Jaskrawym absurdem i jednocześnie niegodnym uwodzicielskim sposobem jest traktowanie ludzi jako istoty doskonałe. W pajdocentryzmie autorytet dorosłych słabnie, a to miejsce zajmuje autorytet grup rówieśniczych. Nowy autorytet łatwo zamienia się w tyranię tych grup, co doprowadza do konformizmu i przestępczości wśród dzieci.Pajdocentryzm jest nurtem względnie nowatorskim, o wydźwięku indywidualistycznym i anarchistycznym. A.Neil proponuje dzieciństwo z zabawą, poważne ograniczenie przymusu, dyscypliny itd. Wychowanie pajdocentryczne ma stanowić remedium na stworzenie nowego dobrego świata. W deklarowanych celach pedagogiki Neila ważniejsze jest szczęśliwe dzieciństwo i szczęśliwa dorosłość niż ewentualne sukcesy naukowe czy zawodowe. Zamożni rodzice posyłają dzieci do szkół pajdocentrycznych, chcąc im ulżyć i zaoszczędzić stresów szkolnych. Jednak po ukończeniu takiej szkoły dzieci nie są przygotowane ani do dalszej edukacji, ani do dalszego życia.W skrajnym nurcie pajdocentryzmu głosi się nawet powinność radykalnego ograniczenia wpływu państwa. Pajdocentryzm spowoduje wzrost etatyzacji życia. Państwo przejmie uprawnienia rodziców i nauczycieli i dokonuje sprawiedliwego podziału. Nie jest więc możliwe wyzwolenie dzieci i spod władzy rodziców i spod władzy państwa.Gdyby powstał rząd światowy, to charakteryzowałby się on, według H. Elzenberga, wszechtyranią i wszechmartwotą. Według H. Elzenberga, jeżeli powstanie jedno państwo to człowiek pozwalający sobie myśleć niezależnie byłyby skazany na zagładę bez nadziei. Istnienie wielości państw w świecie jest czyśćcem, istnienie jednego państwa piekłem. Opierając się na prawach człowieka, prawach dziecka i solidarności wszystkich ludzi, według pajdocentryków można, według aksjocentryków nie można utworzyć niedespotyczny rząd światowy. Jeżeli prawa człowieka będą drogowskazem cywilizacji Zachodu, a może i całego świata, to te trzeba wiedzieć, że ktoś poda ich ostateczną interpretację w odniesieniu do konkretnej rzeczywistości i będzie wymagać ich postrzegania. To w zasadzie on będzie rządzić, a w podawanej interpretacji ujawnią się jego

interesy.Wiem że praca nie jest fenomenem, jednak mam nadzieje, że komuś sie przyda bądź pomoże zrozumieć czym jest aksjocentryzm i pajdocentryzm.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument