Badania pełne i częściowe - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Badania pełne i częściowe - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (141 KB)
1 strona
692Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: badania pełne i częściowe; dobór próby, próba losowa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

BADANIA PEŁNE I CZĘŚCIOWE

Celem badania statystycznego jest na ogół poznanie rozkładu interesującej nas

cechy populacji generalnej przez uzyskanie informacji o wartościach syntetycznych charakterystyk (parametrów) tego rozkładu.

Rozróżnia się dwa zasadnicze typy badań:

badania pełne obejmujące wszystkie elementy zbiorowości generalnej,  badania częściowe obejmujące część elementów populacji generalnej.

PRÓBA

Podzbiór elementów populacji generalnej podlegających badaniu nazywa się próbą. Statystyka matematyczna zajmuje się tylko badaniami częściowymi, takimi,

w których dobór próby podlega pewnym obiektywnym regułom.

DOBÓR PRÓBY, PRÓBA LOSOWA

Warunki dla zapewnienia losowego doboru próby:

 każdy element populacji generalnej ma dodatnie, znane prawdopodobieństwo

znalezienia się w próbie losowej,  istnieje możliwość ustalenia prawdopodobieństwa znalezienia się w próbie dla

każdego zespołu elementów populacji.

Próbę otrzymaną w wyniku doboru losowego nazywa się próbą losową.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument