Teoria second best - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Teoria second best - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (264 KB)
4 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z mikroekonomii: teoria second best.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
Marek Garbicz

1

Marek Garbicz

Teoria second best

Łagodny sceptycyzm praktyki w stosunku do rekomendacji jakich jej udziela

teoria znajduje mocne wsparcie w teorii second best. Teoria ta sugeruje dwa wnioski:

o pierwszym się zawsze pamięta, drugi – z zasady ignoruje. Wnioski te są

następujące:

 absolutne optimum jest na ogół nieosiągalne

 obowiązuje zasada wszystko albo nic

Absolutne optimum jest na ogół nieosiągalne.

W praktyce nie jest realne osiągnięcie w gospodarce stanu absolutnego

optimum społecznego (first bestsolution). Z reguły jakieś rynki są zmonopolizowane,

a państwo zmuszane jest wprowadzać ze względów społecznych, politycznych lub

historycznych regulacje zaburzające funkcjonowanie systemu. W rezultacie system

funkcjonuje gorzej i może osiągnąć jedynie stan suboptymalny (second best

solution), tj. można rzec stan gorszego optimum.

Zrozumienie powstałej sytuacji nie jest skomplikowane i można, rezygnując z

formalnego dowodu, ograniczyć się do intuicji. Wyobraźmy sobie zatem, że mamy

przejść najkrótszą drogą z punktu A do punktu B przez miejscowość C. Jeżeli po

dokonaniu optymalnego wyboru co do trasy dowiadujemy się, że jakiś odcinek drogi

pomiędzy A i B lub B i C okazuje się nieprzejezdny, to wykonując objazd zmuszeni

jesteśmy do wydłużenia podróży. Musimy zaakceptować rozwiązanie suboptymalne,

które jest, w sposób oczywisty, gorsze.

Podobnie jest w dowolnym przypadku gdy pole manewru czy ilość stopni

swobody jest ograniczona. Jeśli zaprojektowaliśmy na przykład optymalny system

podatkowy (nie zastanawiamy się tutaj co to oznacza), to w przypadku gdy z jakichś

względów jeden z podatków jest niezgodny z warunkami optymalności, to musimy

zadowolić się jedynie gorszym optimum.

docsity.com

2

Wszystko albo nic

Spróbujmy teraz formalnie wyprowadzić drugi wniosek teorii second best.

Skorzystamy tu z idei zawartej w publikacji R. Jha1. Załóżmy, ze istnieje n rynków.

Niech funkcja dobrobytu społecznego U(x1,..., xn), gdzie xi – ilość dobra i - tego oraz

niech krzywa transformacji (granica maksymalnej produkcji) dana jest równaniem

G(x1,..., xn) = 0.

W celu zmaksymalizowania U(x1,..., xn) względem produkcji budujemy funkcję

Lagrange’a L(x1,..., xn, ):

L(x1,..., xn, ) = U(x1,..., xn) -  G(x1,..., xn)

Maksimum ta funkcja osiąga jeśli spełnione są warunki:

(1) L/xi = Ui -  Gi = 0 dla wszystkich i  j, i , j = 1,...., n

co daje po przekształceniu

(2) Ui/Uj = Gi/Gj

a Ui, Gi oznaczają pochodne odpowiednio funkcji U i G po zmiennej i-tej.

Przypuśćmy teraz, że jeden z warunków (2) nie jest spełniony i zachodzi na

przykład U1/Un = kG1/Gn, przy czym k  1.

Maksymalizacja funkcji U przy nowym ograniczeniu wymaga skonstruowania nowej

funkcji Lagrange’a L(x1,..., xn, 1, 2) o postaci:

(3) L(x1,..., xn, 1, 2) = U(x1,..., xn) - 1 G(x1,..., xn) - 2 (U1/Un - kG1/Gn)

Warunek konieczny na maksimum funkcji Lagrange’a z (2) jest następujący:

(4) L/xi = Ui - 1 Gi - 2 [(U1iUn – UniU1)/Un 2 – k(G1iGn – G1Gni)/ Gn

2] = 0

gdzie: i = 1, ...., n oraz Uij = Ui/xj, Gij = Gi/xj

L/1 = L/2 = 0

Porównanie warunku (4) z warunkiem (1) sygnalizuje, że jeśli jeden warunek na

optimum zostanie pogwałcony (tu: U1/Un  G1/Gn), to wówczas osiągnięcie stanu

(sub)optimum wymaga zmodyfikowania wszystkich warunków, tj. warunków dla

wszystkich n rynków. Ten stan rzeczy nazywam zasadą wszystko albo nic.

1 R. Jha: Modern Public Economics, Routledge London 1998, s. 45

docsity.com

3

Konsekwencje zasady wszystko albo nic

A. Jeżeli niektóre warunki na optimum absolutne (por. warunki 2) nie mogą być

spełnione, wówczas dążenie do ścisłej realizacji pozostałych warunków (2) nie

zapewni osiągnięcia nawet gorszego optimum. Stosowanie reguł, które są właściwe

dla optimum absolutnego można rekomendować praktyce jedynie wówczas, gdy

żaden z warunków na optimum nie jest zaburzony. W przeciwnym razie taka

rekomendacja nie pozwala nawet na osiągnięcie suboptimum.

Teoretyk mógłby się upierać przy swych zaleceniach jedynie wtedy, gdyby

zachodziło:

(5) U1i = Uni = G1i = Gni = 0 dla wszystkich i = 1, ...., n

Warunek (5) oznacza, że rynki pierwszy i n – ty są izolowane od wszystkich

pozostałych rynków. Ten warunek na ogół nie jest spełniony, a zatem w każdym

razie jeśli mamy zaakceptować rekomendacje dotyczące optimum absolutnego musi

być on skrupulatnie zbadany. Widać wyraźnie, że bardzo często teoretycy zbyt

pochopnie zalecają stosowanie tych reguł, które warunkują osiągnięcie wyłącznie

optimum absolutnego, mimo iż są to reguły całkowicie nieprzydatne w sytuacji, gdy

nie można zastosować ich wszystkich jednocześnie.

B. Przypuśćmy jednak, że choć warunki (5) nie są spełnione, to związki między

rynkami są słabe. Można wówczas argumentować, że reguły optimum absolutnego

dają się zastosować w przybliżeniu. Małe odchylenia w stosunku do warunków (2)

produkują wówczas niewielkie odchylenie in minus od stanu optimum. W tej kwestii

konieczna jest jednak ostrożność wynikająca z wymogu zbadania siły związków. Nie

wiemy czy te związki są słabe. A priori nic nie możemy powiedzieć o sile tych

powiązań między rynkami.

C. Spełnienie warunków na gorsze minimum (4) jest możliwe na ogół przy aktywnej

roli państwa. Jeżeli zachodzi przypadek typu U1/Un  G1/Gn, to korekta takiego

zaburzenia nie dokona się automatycznie i żywiołowo. Problem polega na tym, że

docsity.com

4

jest mało prawdopodobne, by państwo mogło efektywnie przełamać barierę

informacyjną niezbędną do wprowadzenia pożądanych korekt do warunków na

optimum absolutne. Nic dziwnego, że postępuje się na ogół metodą prób i błędów

oraz przy pomocy polityka małych kroków. Polityka małych kroków jest jednak

możliwa tylko pod warunkiem, że zachodzi przypadek B.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument