Pojęcie systemu społecznego i społeczeństwa globalnego - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Pojęcie systemu społecznego i społeczeństwa globalnego - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (127 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: system społeczny i społeczeństwo globalne;
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Pojęcie systemu społecznego i społeczeństwa

globalnego:

System społeczny to pewien względnie izolowany układ, obejmujący

interakcje pomiędzy jednostkami; występuje współzależność pomiędzy

elementami systemu społecznego – zmiana w obrębie jednego elementu

wywołuje zmiany w innych.

System społeczny jest pojęciem zbliżonym do struktury społecznej –

jest to układ wzajemnie powiązanych stosunkami elementów

Struktura społeczna wg P.Sztompki to układ składający się z 4

wymiarów: - wymiar normatywny – powiązana i charakterystyczna dla danej

zbiorowości sieć norm, wartości, instytucji

- wymiar idealny – powiązana i rozpowszechniona w danej

zbiorowości sieć idei, przekonań, poglądów, wizji

- wymiar interakcyjny – powiązana i typowa dla danej zbiorowości sieć wzajemnie ukierunkowanych i zorientowanych działań

- wymiar interesów – obejmuje zróżnicowane i powiązane szanse

życiowe, czyli rozkład dostępu do dóbr społecznie uznanych za

pożądane np.: bogactwo, władza, prestiż, wiedza 4 wymiary struktury są ze sobą powiązane, współzależne i wzajemnie

się determinują, są spojone strukturą struktur czyli metastrukturą

Typy struktur: mikro-, makro- i mezostruktury

System społeczny wg Pareto – społeczeństwo stanowi formę na którą składają się różne elementy, które wzajemnie się warunkują i są

współzależne. Elementy to:

a) gleba, klimat, flora, fauna, warunki geograficzne, złoża mineralne

b) inne elementy, które są zewnętrzne w stosunku do danego

społeczeństwa w danym czasie np.: wpływ innych społeczeństw (w przestrzeni), skutki poprzedniego stanu tego społeczeństwa (w

czasie)

c) elementy wewnętrzne – rasa, rezydua, interesy, postawy wobec

myślenia i obserwacji, stan wiedzy, derywacje oraz siły przeciwstawne rozkładowi i upadkowi istniejących społeczeństw

Społeczeństwo globalne – pewne charakterystyczne, specyficzne i

powtarzalne formy życia społecznego, które bądź występują jedne po

drugich np.: w określonych państwach lub narodach. Najbardziej do społeczeństwa globalnego zbliżają się państwo i naród. Jest to pewien

model do którego się dąży, ale który w rzeczywistości nie istnieje w

pełnej postaci.

docsity.com

Społeczeństwo globalne to sprzężony układ wszystkich struktur,

instytucji i procesów występujących w zbiorowości danego państwa lub

narodu, wyodrębniający daną zbiorowość w stosunku do innych,

zewnętrznych zbiorowości. Nie należy raczej mówić o społeczeństwie

światowym, bowiem społeczeństwo globalne jest raczej osadzone w

infrastrukturze danego społeczeństwa.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument