Ryzyko handlowe w przypadku prawnej i faktycznej nie wypłacalności - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Ryzyko handlowe w przypadku prawnej i faktycznej nie wypłacalności - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (104 KB)
1 strona
467Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: ryzyko handlowe w przypadku prawnej i faktycznej nie wypłacalności.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Ryzyko handlowe w przypadku prawnej i faktycznej nie wypłacalności

Samo dostarczenie towaru nie jest równoznaczne z zapłatą. Zapłata może nastąpić później, ale często są przeszkody natury określonej niezależnie od eksportera czy importera(np. cofnięcie licencji, upadłość importera jego niewypłacalność) jest to ryzyko

handlowe gdzie eksporter musi zabezpieczyć swoje roszczenia.

Ryzyko niehandlowe:

- polityczne - spowodowane strajkami - spowodowane wojną domową - spowodowane klęskami żywiołowymi

Trzeba zabezpieczyć prawo eksportera, aby nie stracił przesyłki. Handel międzynarodowy ma szeroki zasięg nawet w krajach słabo rozwiniętych, które są ryzykowne (niestabilne gospodarcze i polityczne)

Importer może też mieć cofniętą licencję bo nie przestrzegał prawa i ten eksporter może być stratny. Państwo importera może ogłosić memorandum że nie może on płacić daną walutą za dostarczony towar. Stosunki między krajem eksportera i importera mogą być również złe.

Te ubezpieczenia mogą zawierać:

- państwowe osoby prawne - kapitał prywatny – w nich są tylko ubezpieczone od ryzyk handlowych

Ryzyko niehandlowe – zajmują się nimi organy państwowe. Są one niebezpieczne i prywatni ubezpieczy ciele od nich uciekają o tym decyduje udział własny ubezpieczającego tzn. on ponosi część ryzyka. Ubezpieczający ma odpowiedzialność do

75% . składka ta nakładana jest w zależności od bezpieczeństwa kraju zagrożonego. Gdy kraj jest stabilny to składka za eksport będzie bardziej stabilna i niższa niż w przypadku kraju nie stabilnego. Kraje EWG zmierzają do utworzenia Międzynarodowego Instytutu zajmującego się udzieleniem ubezpieczeń niehandlowych.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument