Kryteria konwergencji traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht - Notatki - Finanse publiczne - Część 2, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8018 marca 2013

Kryteria konwergencji traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht - Notatki - Finanse publiczne - Część 2, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (646 KB)
13 strona
662Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: kryteria konwergencji traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 13
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument
Slajd 1

2. KRYTERIUM DŁUGOTERMINOWEJ STOPY PROCENTOWEJ

Kryterium zbieżności stóp procentowych oznacza, że w ciągu jednego roku przed badaniem państwo członkowskie posiadało średnią nominalną długoterminową stopę procentową nie przekraczającą więcej niż o 2 punkty procentowe stopy procentowej trzech państw członkowskich o najbardziej stabilnych cenach. Stopy procentowe oblicza się na podstawie długoterminowych obligacji państwowych lub porównywalnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem różnic w definicjach krajowych.

1. Finlandia - 4,2%

2. Dania - 4,4%

3. Szwecja - 4,7%

Wartość referencyjna: 4,4% + 2,0% = 6,4%

Stopa procentowa w krajach o najbardziej stabilnych cenach w okresie 1.IX.2003 – 31.VIII.2004

Długoterminowa stopa procentowa w Polsce i jej wartość referencyjna w latach 2001 - 2006

Od października 2005 r. Polska nieprzerwanie spełnia to kryterium.

Stopa procentowa długoterminowych obligacji SP

2,80 – 3,60

<3,6 – 4,15

<4,15 - 4,62

<4,62 – 5,45

<5,45 – 13,95

5,46

13,9 5

1. Holandia - 3,76%

2. Portugalia - 4,32%

3. Niemcy - 3,07%

Wartość referencyjna: 3,72% + 2,0% = 5,72%

Stopa procentowa w krajach o najbardziej stabilnych cenach w okresie 1.01.2008 –1.01.2009

3. KRYTERIUM BRAKU NADMIERNEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Kryterium stabilności finansów publicznych , stwierdzonej na podstawie osiągniętej sytuacji budżetowej bez nadmiernego deficytu, rozumianego w ten sposób, że stosunek planowanego lub rzeczywistego deficytu do PKB przekracza wartość referencyjną (określoną w Protokole dotyczącym procedury stwierdzania nadmiernego deficytu jako 3% PKB), chyba że:

- stosunek ten, znacznie i stale malejąc, osiągnął poziom zbliżony do wartości referencyjnej; lub

- przekroczenie wartości referencyjnej jest wyjątkowe i tymczasowe, a wskaźnik pozostaje z na poziomie zbliżonym do wartości referencyjnej;

Deficyt publiczny w Polsce i jego wartość referencyjna w latach 2001 - 2006

Deficyt publiczny - 2007

(-5,0) – (-2,6)

<(-2,6) – (-1,2)

<(-1,2) – (-0,2)

<(-0,2) – (+0,5)

<(+0,5) – (+17,7)

-2,0

4. KRYTERIUM BRAKU NADMIERNEGO DŁUGU PUBLICZNEGO

Kryterium stabilności finansów publicznych, stwierdzonej na

podstawie osiągniętej sytuacji budżetowej bez nadmiernego długu

publicznego, rozumianego w ten sposób, że stosunek zadłużenia

państwowego do PKB przekracza wartość referencyjną (określoną

w Protokole dotyczącym procedury stwierdzenia nadmiernego

deficytu jako 60% PKB), chyba że stosunek ten maleje w

wystarczającym stopniu i zbliża się do wartości referencyjnej w

zadowalającym tempie.

Dług publiczny w Polsce i jego wartość referencyjna w latach 2001 - 2006

0

10 20

30

40

50 60

70

80

C

z

e

c

h

y

E

s

t

o

n

i

a

C

y

p

r

Ł

o

t

w

a

L

i

t

w

a

W

ę

g

r

y

M

a

l

t

a

P

o

l

s

k

a

S

ł

o

w

e

n

i

a

S

ł

o

w

a

c

j

a

S

z

w

e

c

j

a

S

t

r

e

f

a

e

u

r

o

W

.

r

e

f

e

r

e

n

c

y

j

n

a

Wskaźniki konwergencji gospodarczej 2002 – 2004 Zadłużenie brutto instytucji rządowych i samorządowych

Dług publiczny w proc. PKB (2008 r.)

3,5 – 18,2

<18,2 – 29,4

<29,4 - 40,4

<40,4 – 59,5

<59,5 - 104

44,9

5. KRYTERIUM STABILNOŚCI KURSU WALUTOWEGO

Kryterium stabilności kursu walutowego oznacza przestrzeganie normalnych granic wahań kursów określonych mechanizmem kursów walut Europejskiego Systemu Walutowego, przez co najmniej dwa lata, przy braku dewaluacji w stosunku do waluty jakiegokolwiek innego Państwa Członkowskiego. Badany kraj musi uczestniczyć co najmniej przez dwa lata w Mechanizmie Stabilizowania Kursów ERM II (Exchange Rate Mechanizm II). Dopuszczalny przedział wahań kursów rynkowych w ramach ERM II wynosi +/- 15% od bilateralnych kursów centralnych.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 13 pages
Pobierz dokument