Zakres i zasady gospodarowania środkami trwałymi - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Zakres i zasady gospodarowania środkami trwałymi - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (170 KB)
3 strony
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: zakres i zasady gospodarowania środkami trwałymi.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

T3. Zakres i zasady gospodarowania środkami trwałymi

Co obejmuje system gospodarowania środkami trwałymi?

System gospodarowania środkami trwałymi obejmuje:

1. określenie wielkości i struktury środków trwałych, 2. wykorzystanie środków trwałych do uzyskania określonej wielkości

produkcji,

3. likwidacja środków trwałych,

4. odnowa środków trwałych, 5. zagadnienie zmniejszenia nakładów na remonty,

6. zmniejszenie kosztów eksploatacji,

7. produktywność środków trwałych,

8. wydajność pracy.

Ogólnie: w działalności podstawowej, produkcyjnej przedsiębiorstwa

środki trwałe jako podstawowe składniki potencjału materialno –

technicznego pełnią funkcje: 1. techniczne,

2. ekonomiczne,

3. społeczne.

Właściwe gospodarowanie nimi stanowi, więc warunek prawidłowego

funkcjonowania przedsiębiorstwa. Gospodarka środkami trwałymi obejmuje całokształt spraw:

1. technicznych,

2. organizacyjnych,

3. ewidencyjnych, związanych z pozyskaniem środków, wykorzystaniem środków, likwidacją i

odtworzeniem. Ostatecznie celem gospodarowania jest takie działanie, aby przy najmniejszym zużyciu

środków zyskać jak najlepsze efekty produkcyjne.

I. Element – pozyskiwanie:

Głównym źródłem pozyskania środków (zakup maszyn, urządzeń, aparatury) jest działalność inwestycyjna, w tym: roboty budowlano –

montażowe, których wynikiem jest budowa nowych obiektów i

modernizacja starych obiektów majątku trwałego.

Sposobem pozyskania środków jest też ich wydzierżawienie lub

wynajmowanie od innych jednostek lub użytkowanie w ramach umów leasingowych.

II. Element – wykorzystanie (najważniejszy):

Poziom zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa zależy nie tylko od

rozmiarów i rodzajów środków trwałych, ale przede wszystkim od ich wykorzystania – im lepsze wykorzystanie tym lepszy wynik finansowy.

Co najważniejsze daje to bezinwestycyjny przyrost produkcji

W gospodarce inwestycje to zawsze jest koszt (społeczny albo

przedsiębiorstwa). Jeśli można przez lepsze wykorzystanie środków trwałych zwiększyć produkcję to jest to przyrost darmowy (?)

ΔD/D = I/D * 1/m + (u-a)

docsity.com

1/m’

ΔD/D

1/m

α'

u - a = 0 α

I/D

Jest to model wzrostu Michała Kaleckiego – polski uczony, twórca modelu wzrostu, oparł się na modelach Haroda i Modara (?)

D - dochód narodowy

Wzrost gospodarczy w kraju określany jako ΔD/D (bo wzrost określa

dochód narodowy) liczony jest metodą: SNA (System National Accord) w Polsce od 1990 r. - łączne dochody

działalności (wszystkie – uczony, aktor, robotnik).

MPS (Material Product System) do 1990 r. - uwzględnia się tylko

produkcję materialną; sferę produkcyjną.

Miarą wzrostu gospodarczego (punktowo) kraju jest tempo przyrostu

dochodu narodowego – wskaźnik syntetyczny

Zaleta: syntetyczny charakter

Wada: nie odzwierciedla podziału struktur.

Przyrost dochodu gospodarczego zależy od:

- I/D - udział inwestycji w dochodzie narodowym (im większy

udział tym szybszy wzrost), zależy on od efektywności inwestycji, - 1/m - efektowność inwestycji ( w skali całego kraju, społeczną

miarą efektywności inwestycji jest odwrotność współczynnika

kapitałochłonności inwestycji –m),

- U - przyrost dochodu narodowego z tytułu uprawnień

organizacyjno –technicznych i lepszego wykorzystania majątku trwałego,

- a - amortyzacja (fizyczne zużycie majątku trwałego).

Dwa warianty:

1. U – a = O

1/m’

ΔD/D

1/m

α'

docsity.com

α

I/D

Im większa efektywność tym większy kąt nachylenia prostej ilustrującej

wzrost do osi odciętych.

2. U – a > O

1/m’

ΔD/D

1/m

α'

B α

A I/D

Przyrost dochodu z tytułu usprawnień i lepszego wykorzystania majątku jest większy od amortyzacji. Mamy za darmo przyrost dochody z punktu A

do B.

Nie musimy ponosić żadnych kosztów - na zachodzie, w krajach

rozwiniętych ten przyrost z tytułu usprawnień to 60 %; tylko 40 % jest efektem ponoszenia nakładów inwestycyjnych, które są kosztem dla

społeczeństwa.

Model Kaleckiego – można przyspieszyć wzrost gospodarczy nie ponosząc

nakładów inwestycyjnych.

1 = I/D + K/D K/D = 1 –I/D

Im mniejszy udział inwestycji w dochodzie tym większa konsumpcja.

Jeśli chodzi o wykorzystanie majątku trwałego wyróżnia się wykorzystanie:

1. intensywne,

2. ekstensywne.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument