Pogotowie opiekuńcze - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika
frankie82
frankie8230 maja 2013

Pogotowie opiekuńcze - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika

RTF (39 KB)
2 strony
714Liczba odwiedzin
Opis
Pedagogika: notatki z zakresu pedagogiki przedstawiające pogotowie opiekuńcze; struktura organizacyjna i zadania.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Pogotowie opiekuńcze

W przypadku niepomyślnych warunków wychowawczych w rodzinie np. alkoholizm, trudności zdrowotne, bieda i ubóstwo, bezrobocie czy też uzależnienia, należy dążyć do resocjalizacji środowiska rodzinnego. Mówi się o tzw. rewaloryzacji środowiska rodzinnego, które prowadzi do stwarzania dzieciom rodziny zastępczej lub opiekuńczej, umieszczenie dziecka w domu dziecka czy pogotowiu opiekuńczym. Pogotowie opiekuńcze jest placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze diagnostyczno- kwalifikacyjno-rozdzielczym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia, wymagających zapewnienia im całkowitej opieki. Zasadniczym zadaniem pogotowia opiekuńczego jest zakwalifikowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo- wychowawczej lub do rodziny zastępczej oraz doprowadzenie dziecka w czasie jego pobytu do normy w zakresie wychowania. O przyjęciu dziecka do pogotowia opiekuńczego decyduje orzeczenie sądowe( sąd wydaje takie orzeczenie w przypadkach nagłych, wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki całkowitej), wniosków dyrektorów szkół, inspektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu ustalenia najkorzystniejszego dla nich środowisko wychowawczego, a także na prośbę rodziców dziecko może być przyjęte do takiej placówki, lecz ta powinna być poparta decyzją organu administracji oświatowej. ZADANIA POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO - zapewnienie doraźnej i okresowej opieki dzieciom opuszczonym i osieroconym bądź wymagającym odizolowania od dotychczasowego środowiska - organizowanie odpowiedniej działalności kompensacyjno - terapeutycznej i resocjalizacyjnej - zapewnienie każdemu dziecku warunków do wypełnienia obowiązku szkolnego, aby w miarę możliwości mogło kontynuować naukę w szkole - opracowanie diagnozy pedagogicznej i lekarskiej oraz wskazań wychowawczych i dydaktycznych - kwalifikowanie dzieci do rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz kwalifikowanie dzieci do odpowiednich placówek wychowawczo- opiekuńczych. Pogotowie opiekuńcze jest miejscem gdzie dziecko nie powinno przebywać dłużej niż 3 miesiące.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W pogotowiu znajduje się zespół diagnostyczny, który składa się z : pedagogów, psychologów, lekarzy, wychowawców oraz referenta ds. kwalifikacji. Funkcją tego zespołu jest kwalifikowanie dziecka do umieszczenia w :

-domach dziecka -rodzinach zastępczych -państwowych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych -specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych ( dotyczy to dzieci z zaburzeniami zachowania, deficytami rozwojowymi itp.) Zespół może zdecydować także w sprawie powrotu dziecka do rodziny własnej, o adopcji i przysposobieniu ( w porozumieniu z sądem).Każde dziecko, które trafia do pogotowia opiekuńczego najpierw przebywa na oddziale izolacyjnym, gdzie poddawane jest zabiegom higienicznym oraz badaniom lekarskim. Z oddziału izolacyjnego dziecko jest kierowane do grupy wychowawczej w internacie. Z tej grupy bezpośrednio uczęszcza na zajęcia szkolne. Jeżeli dziecko ma poniżej 7 lat wtedy trafia do grupy przedszkolnej. Pogotowie opiekuńcze jest tym miejscem gdzie szczególnie potrzeba kadry o odpowiednich predyspozycjach osobowościowych i kompetencji, ponieważ nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, reedukatorzy, a nawet logopedzi rozpoczynają pracę z dzieckiem, ale nie mają możliwości jej zakończenia. Organizacja życia w internacie pogotowia opiekuńczego i podział wychowanków na grupy jest zależne od wieku dzieci ( dzieci starsze powinny być odizolowane od młodszych, ponieważ mają większy bagaż doświadczeń negatywnych, są zaniedbane wychowawczo, dzieci młodsze są niedożywione, opóźnione w nauce, na pobyt w pogotowiu reagują apatią, z kolei dzieci starsze agresją i niezdyscyplinowaniem). Pogotowie opiekuńcze skupia najczęściej wychowanków wymagających zindywidualizowanych oddziaływań. Każdy z nich ma odrębną, niepowtarzalną biografię i własne w swoisty sposób odczuwane przykre doświadczenia życiowe.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument