Sektor publiczny - Notatki - Finanse publiczne - Część 1, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8018 marca 2013

Sektor publiczny - Notatki - Finanse publiczne - Część 1, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (115 KB)
8 strona
593Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: sektor publiczny; pojęcie sektora publicznego i sektora finansów publicznych, prawo Wagnera.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument
Prezentacja programu PowerPoint

1

SEKTOR PUBLICZNY

2

Omawiane zagadnienia:

1. Pojęcie sektora publicznego i sektora finansów publicznych.

2. Prawo Wagnera.

3

1. Pojęcie sektora publicznego i sektora finansów publicznych

4

POJĘCIE SEKTORA PUBLICZNEGO

utożsamiany z sektorem państwowym (ogólnonarodowy) sektor państwowy + własność samorządów lokalnych sektor państwowy + własność samorządów lokalnych + własność organizacji samorządowych

5

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

SEKTOR RZĄDOWY

SEKTOR SAMORZĄDOWY

SEKTOR UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Sektor finansów publicznych wg Ustawy z dn. 30.06.2005 o finansach publicznych

6

SEKTOR RZĄDOWY

Organy władzy publicznej

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

Sądy i trybunały

Jednostki budżetowe , zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze dla których organem założycielskim jest organ państwowy

Inne osoby prawne dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem: przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (państwowe)

Państwowe instytucje kultury

Polska Akademia Nauk

Państwowe Fundusze Celowe

Państwowe szkoły wyższe

Jednostki badawczo-rozwojowe

Narodowy Fundusz Zdrowia

7

SEKTOR SAMORZĄDOWY

Jednostki samorządu terytorialnego

Organy samorządu terytorialnego

Związki samorządu terytorialnego

Jednostki budżetowe , zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego

Inne osoby prawne dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem: przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej JST

Samorządowe instytucje kultury

Samorządowe fundusze celowe

8

SEKTOR UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Fundusze celowe zarządzane przez ZUS

Fundusze celowe zarządzane przez ZUS

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument