Bank komercyjny i jego rola w gospodarce - Notatki - Finanse i bankowość - Część 2, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice
lilly_of_the_valley
lilly_of_the_valley19 marca 2013

Bank komercyjny i jego rola w gospodarce - Notatki - Finanse i bankowość - Część 2, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice

PDF (251 KB)
8 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów i bankowości: bank komercyjny i jego rola w gospodarce. Część 2.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument

Banki przejmują także szereg czynności usługowych, zwłaszcza w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Występują również w zastępstwie podmiotów gospodarczych w handlu papierami wartościowymi. Kupują i sprzedają w imieniu swoich klientów na giełdzie określone akcje i obligacje. Banki udzielają także porad podmiotom gospodarczym, które chcą dokonać lokat.

Dokonywanie alokacji i transformacji środków

Banki odgrywają istotną rolę jako instytucje transformacyjne, pośredniczące w doprowadzaniu do wzajemnego uzgodnienia różniących się struktur podaży i popytu. Odnosi się to zwłaszcza do transformacji:  informacji,  wielkości zapotrzebowanej sumy pieniądza,  terminu,  ryzyka.

Transformacja informacji jest konieczna ze względu na to, że posiadacz sumy pieniężnej i poszukujący pieniądza muszą osiągnąć informacje o sobie, a następnie przeprowadzić odpowiednie negocjacje. Ważna jest również wiedza o solidności partnera. Taką wiedzę może zapewnić pośredniczący bank, dysponujący odpowiednio wyszkoloną kadrą.

Transformacja wielkości sumy pieniądza wiąże się z występującym na ogół brakiem zgodności między sumą oferowaną przez posiadacza a sumą zapotrzebowaną przez poszukującego pieniądza. Problem ten może być rozwiązany właśnie przez pośredniczący bank. Dodatkowe ułatwienia stwarza tu rynek pieniężny.

Transformacja terminu jest konieczna ze względu na to, że posiadacze wolnych środków z reguły chcą je ulokować na krótsze terminy, natomiast poszukujący pieniądza chcieliby go otrzymać na terminy dłuższe.

Taka transformacja jest możliwa dzięki temu, że w praktyce bankowej następują:  prolongata wkładów (odroczenie terminu);  substytucja wkładów (zmiana na inne);  możliwość likwidacji części aktywów przed

terminem;  możliwość wykorzystania pomocy zewnętrznej.

Transformacja ryzyka jest możliwa dzięki temu, że bank rozkłada ryzyko na wiele podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych (jego klientów) oraz posiada zewnętrzne zabezpieczenie (możliwość zaciągnięcia kredytu w banku centralnym, kredyty na rynku pieniężnym, fundusze gwarancyjne).

Rolę banku można więc określić następująco:  rola płatnika: dokonywanie płatności w imieniu swoich

klientów;  rola agenta: działanie w imieniu klientów w zakresie

emisji papierów wartościowych i zarządzania własnością klientów;

 rola gwaranta: poparcie udzielane klientom w spłacie ich zobowiązań;

 rola pośrednika: dokonywanie transformacji otrzymanych depozytów w kredyty, przede wszystkim dla przedsiębiorstw (pośrednictwo między podmiotami deficytowymi i nadwyżkowymi);

 rola instrumentu w realizacji polityki gospodarczej kraju: regulowanie podaży pieniądza poprzez działanie banku centralnego.

Podsumowując, banki komercyjne pełnią pożyteczną rolę w gospodarce, bez nich przepływ wolnych środków finansowych byłby o wiele droższy i powolniejszy, na czym znacznie cierpiałby wzrost gospodarczy.

Sukcesy i porażki banków komercyjnych determinują zachowania innych uczestników rynku finansowego, a co za tym idzie wpływają również na bezpieczeństwo i postrzeganie polskiego rynku finansowego na arenie międzynarodowej.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument