Przyczyny nierównowagi bilansu płatniczego w krótkim okresie - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Przyczyny nierównowagi bilansu płatniczego w krótkim okresie - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (197 KB)
1 strona
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
1Liczba komentarzy
Opis
Notatki obejmują tematy z dziedziny stosunków międzynarodowych: przyczyny nierównowagi bilansu płatniczego w krótkim okresie; czynniki, c.wzrostu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Przyczyny nierównowagi bilansu płatniczego w krótkim okresie: - wielkość produktu krajowego brutto ( PKB ) - terms of trade - kurs walutowy

Wzrost PKB powoduje zazwyczaj pogorszenie salda bilansu handlowego a jego obniżka – poprawę. Poprawa cenowych terms of trade sprzyja poprawie salda bilansu handlowego a pogorszenie, przeciwnie. Zmiana poziomu kursu walutowego – dewaluacja waluty krajowej względem zagranicznej sprzyja wzrostowi eksportu i zmniejszenie importu i prowadzi do poprawy bilansu handlowego. W sytuacji odwrotnej ( rewaluacja ) pogarsza się saldo bilansu handlowego. Czynniki kształtujące równowagę bilansu płatniczego w krótkim okresie:

 mechanizm cenowy

 mechanizm dochodowy – ( zmiana wydatków, dochodów oraz obrotów handlowych z zagranicą )

 mechanizm kursowy – obniżenie poziomu kursu waluty krajowej

 mechanizm stopy procentowej – bank może kierować obiegiem pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego w kraju

Czynniki kształtujące równowagę bilansu płatniczego w długim okresie:

 stopa wzrostu gospodarczego

 czynniki wewnętrzne i zewnętrzne decydujące o tym wzroście Czynniki wewnętrzne ( od strony popytu ):

 stopa wzrostu gospodarczego ( określa rozmiar i dynamikę wzrostu dochodów i zmiany struktury popytu )

 stopa oszczędzania: o determinuje wielkość i dynamikę popytu o od jej wielkości zależy wartość inwestycji oraz efektów mnożnikowych w tym supermnożnika

3 podstawowe czynniki wzrostu :

 inwestycje

 wydatki budżetowe

 eksport

 sposób finansowania inwestycji krajowych- zachowanie proporcji ( oszczędności krajowe kapitał zagraniczny )

docsity.com