Teoria stosunków - Notatki - Politologia, Notatki'z Politologia
Moniczka
Moniczka13 czerwca 2013

Teoria stosunków - Notatki - Politologia, Notatki'z Politologia

PDF (133 KB)
2 strony
632Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z zakresu politologii dotyczące teorii stosunków; neomarksizm, marksizm, podejścia alternatywne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

18.11.2010 – na początku zajęć powtarzaliśmy poprzednie debaty i to troszkę trwało:‐)  

III Debata c.d.: 

Neomarksizm ma charakter rewolucyjny – radykalizm bądź strukturalizm (struktura w sensie  nierównego podziału zasobów w świecie). Bardzo ważne jest miejsce, jakie państwo zajmuje  na świecie bo decyduje ono o podziale tych dóbr. 

Ujęć neomarksistowskich jest wiele. Skupiają się ona na krajach trzeciego świata. Światowy  system kapitalistyczny. Negatywna zależność krajów od siebie. Zacofanie – niedorozwój. 

Marksizm – klasy walczą. Są dwie: burżuazja i proletariat. Ta pierwsza posiada a druga wnosi  do systemu pracę. System wyzysku. Za pracę, którą proletariat wkłada, dostaje  nieadekwatnie niskie zyski. Problematyzuje niedorozwój w krajach trzeciego świata.  Niedorozwój jest warunkiem koniecznym do istnienia systemu kapitalistycznego. Rozwój nie  jest możliwy bez niedorozwoju. Najważniejszą cechą polityki światowej jest fakt, że ma ona  miejsce w ramach światowej gospodarki kapitalistycznej. Najważniejszymi aktorami w  światowej ekonomii nie są państwa ale klasy, a zachowanie wszystkich innych aktorów może  być wyjaśnione za pomocą sił klasowych. Rywalizacja państw to rywalizacja pomiędzy  klasami rządzącymi. Państwa, wielonarodowe korporacje a nawet organizacje  międzynarodowe reprezentują w polityce światowej i stosunkach międzynarodowych  interesy dominujących klas. 

IV Debata – toczy się do dziś 

Dotyczy zarówno kwestii merytorycznych jak i metodologicznych. Debata ta polega na  pluralizacji podejść. 

Uznane głosy vs podejścia alternatywne 

liberalizm/neoliberalizm  metodologie postpozytywistyczne  realizm/neorealizm  zagadnienia postpozytywistyczne 

(głównym obszarem ataku jest pozytywizm)  szkoła społeczności międzynarodowej    ekonomia polityczna     

Rodzi się konstruktywizm społeczny. 

Podejścia alternatywne. W krytykę realizmu włączyły się 4 główne grupy: 

1) Wywodzi się z teorii krytycznej (Szkoła Frankfurcka)  2) Socjologia historyczna (M.Mann)  3) Feminizm (krytyka o charakterze metodologicznym)  4) Postmodernistyczna interpretacja stosunków (debata o charakterze 

metodologicznym, analiza dyskursu, analiza agresji, terminu: wróg) 

docsity.com

Podsumowanie: 

 Teoria stosunków międzynarodowych ewoluowała etapami. Mówimy o 4 głównych  debatach w obrębie tej dyscypliny. Niektórzy wyróżniają 3 debaty... 

 Pierwszą debatę wygrali realiści – dominowali w okresie zimnej wojny   II debata dotyczy metody. Przez pewien okres behawioryści wydawali się być górą 

ale debata pozostała nierozstrzygnięta. Obie metody są obecnie stosowane w  ramach dziedziny stosunków międzynarodowych, jednak po zakończeniu zimnej  wojny odżyło tradycyjne, normatywne podejście do stosunków międzynarodowych. 

 W latach 60/70 XX w. realistom wyzwanie rzucili neoliberaliści dowodząc, że  współzależność, integracja i demokracja zmieniają oblicze stosunków  międzynarodowych. Odpowiedzią ze strony neorealistów było stwierdzenie, że  anarchia i równowaga sił wciąż stanowią istotę rzeczywistości światowej.  

 

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument