Liczba zatrudnionych w przemyśle produkcji artykułów spożywczych - Notatki - Statystyka, Notatki'z Statystyka. Opole University
Aleksy
Aleksy21 marca 2013

Liczba zatrudnionych w przemyśle produkcji artykułów spożywczych - Notatki - Statystyka, Notatki'z Statystyka. Opole University

PDF (79 KB)
7 strona
592Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane są tematy z zakresu statystyki: liczba zatrudnionych w przemyśle produkcji artykułów spożywczych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
(Microsoft Word - Liczba zatrudnionych w przemysle w sektorze produkcji artykul\363w spozywczych .docx)

Praca zaliczeniowa ze statystyki

Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych

w Polsce

w miesiącach luty – grudzień 2010r.

Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce ( w oparciu

o definicję przedsiębiorstwa wprowadzoną w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca

1993r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we

Wspólnocie) w miesiącach luty – grudzień 2010r.

Zbadanie przeciętnego zatrudnienia w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych

w Polsce od lutego do grudnia 2010 roku.

Zbadanie przeciętnego zatrudnienia w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych

w Polsce w II kwartale 2010 roku.

Zbadanie kiedy był największy bezwzględny a kiedy % spadek zatrudnienia w przemyśle w sektorze

produkcji artykułów spożywczych w Polsce od lutego do grudnia 2010 roku w porównaniu do

miesiąca poprzedniego stosując zasadę, że momentem podstawowym jest miesiąc luty 2010r.

Źródło: „Biuletyn Statystyczny”, Maj, 2011r., s. 64, tabela 10, pracujący w sektorze przedsiębiorstw,

indeks łańcuchowy pop=100

moment data

liczba zatrudnionych w

produkcji artykułów

spożywczych w tyś.

1 28 II 367

2 31 III 368

3 30 IV 370

4 31 V 370

5 30 VI 372

6 31VII 374

7 31 VIII 373

8 30 IX 373

9 31 X 373

10 30 XI 373

11 31 XII 371

razem 4 084

W badaniu zastosowano szereg czasowy momentów, gdyż zebrane dane były podane na koniec

każdego miesiąca.

1. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce

od lutego do grudnia 2010 roku.

ch = /      / ℎ =             =  = 371,5

Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce od lutego

do grudnia 2010 roku wyniosło 371,5 tyś. zatrudnionych.

2. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce

w II kwartale 2010 roku.

ch = / /= = 370,5

Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce w II

kwartale 2010 roku wyniosło 370,5 tyś. zatrudnionych.

moment data

liczba zatrudnionych w

produkcji artukułów

spożywczych w tyś.

PRZYROSTY ABSOLUTNE

jednopodstawowe łańcuchowe

1 28 II 367 367-367=0 ─

2 31 III 368 368-367=1 368-367=1

3 30 IV 370 370-367=3 370-368=2

4 31 V 370 3 0

5 30 VI 372 5 2

6 31VII 374 7 2

7 31 VIII 373 6 -1

8 30 IX 373 6 0

9 31 X 373 6 0

10 30 XI 373 6 0

11 31 XII 371 4 -2

razem 4 084

INTERPRETACJA PRZYROSTÓW ABSOLUTNYCH JEDNOPODSTAWOWYCH:

a) W marcu 2010r. w porównaniu z lutym 2010r. zatrudnienie wzrosło o 1 tysiąc zatrudnionych.

b) W kwietniu 2010r. w porównaniu z lutym 2010r. zatrudnienie wzrosło o 3 tysiące

zatrudnionych.

c) W maju 2010r. w porównaniu z lutym 2010r. zatrudnienie wzrosło o 3 tysiące zatrudnionych.

d) W czerwcu 2010r. w porównaniu z lutym 2010r. zatrudnienie wzrosło o 5 tysięcy

zatrudnionych.

e) W lipcu 2010r. w porównaniu z lutym 2010r. zatrudnienie wzrosło o 7 tysięcy zatrudnionych.

f) W sierpniu 2010r. w porównaniu z lutym 2010r. zatrudnienie wzrosło o 6 tysięcy

zatrudnionych.

g) We wrześniu 2010r. w porównaniu z lutym 2010r. zatrudnienie wzrosło o 6 tysięcy

zatrudnionych.

h) W październiku 2010r. w porównaniu z lutym 2010r. zatrudnienie wzrosło o 6 tysięcy

zatrudnionych.

i) W listopadzie 2010r. w porównaniu z lutym 2010r. zatrudnienie wzrosło o 6 tysięcy

zatrudnionych.

j) W grudniu 2010r. w porównaniu z lutym 2010r. zatrudnienie wzrosło o 4 tysiące

zatrudnionych.

INTERPRETACJA PRZYROSTÓW ABSOLUTNYCH ŁAŃCUCHOWYCH:

a) W marcu 2010r. w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie wzrosło o 1 tysiąc

zatrudnionych

b) W kwietniu 2010r. w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie wzrosło o 2 tysiące

zatrudnionych

c) W maju 2010r. w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie nie zmieniło się.

d) W czerwcu 2010r. w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie wzrosło o 2 tysiące

zatrudnionych

e) W lipcu 2010r. w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie wzrosło o 2 tysiące

zatrudnionych

f) W sierpniu 2010r. w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie spadło o 1 tysiąc

zatrudnionych

g) We wrześniu 2010r. w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie nie zmieniło się.

h) W październiku 2010r. w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie nie zmieniło się.

i) W listopadzie 2010r. w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie nie zmieniło się.

j) W grudniu 2010r. w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie spadło o 2 tysiące

zatrudnionych

INTERPRETACJA PRZYROSTÓW WZGLĘDNYCH JEDNOPODSTAWOWYCH:

a) W marcu w porównaniu z lutym zatrudnienie wzrosło o 0,3 %

b) W kwietniu w porównaniu z lutym zatrudnienie wzrosło o 0,8 %

c) W maju w porównaniu z lutym zatrudnienie wzrosło o 0,8 %

d) W czerwcu w porównaniu z lutym zatrudnienie wzrosło o 1,4 %

e) W lipcu w porównaniu z lutym zatrudnienie wzrosło o 1,9 %

moment data

liczba zatrudnionych w

produkcji artykułów

spożywczych w tyś.

PRZYROSTY ABSOLUTNE PRZYROSTY WZGLĘDNE

jednopodstawowe łańcuchowe jednopodstawowe łańcuchowe

1 28 II 367 367-367=0 ─ 0/367=0 ─

2 31 III 368 368-367=1 368-367=1 1/367≈0,003 1/367≈0,003

3 30 IV 370 370-367=3 370-368=2 3/367≈0,008 2/368≈0,005

4 31 V 370 3 0 0,008174387 0

5 30 VI 372 5 2 0,013623978 0,005405405

6 31VII 374 7 2 0,019073569 0,005376344

7 31 VIII 373 6 -1 0,016348774 -0,002673797

8 30 IX 373 6 0 0,016348774 0

9 31 X 373 6 0 0,016348774 0

10 30 XI 373 6 0 0,016348774 0

11 31 XII 371 4 -2 0,010899183 -0,00536193

razem 4 084

f) W sierpniu w porównaniu z lutym zatrudnienie wzrosło o 1,6 %

g) We wrześniu w porównaniu z lutym zatrudnienie wzrosło o 1,6 %

h) W październiku w porównaniu z lutym zatrudnienie wzrosło o 1,6 %

i) W listopadzie w porównaniu z lutym zatrudnienie wzrosło o 1,6 %

j) W grudniu w porównaniu z lutym zatrudnienie wzrosło o 1,1 %

INTERPRETACJA PRZYROSTÓW WZGLĘDNYCH ŁAŃCUCHOWYCH:

a) W marcu w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie wzrosło o 0,3 %

b) W kwietniu w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie wzrosło o 0,5 %

c) W maju w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie nie zmieniło się

d) W czerwcu w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie wzrosło o 0,5 %

e) W lipcu w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie wzrosło o 0,5 %

f) W sierpniu w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie spadło o 0,3 %

g) We wrześniu w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie nie zmieniło się

h) W październiku w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie nie zmieniło się

i) W listopadzie w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie nie zmieniło się

j) W grudniu w porównaniu z miesiącem poprzednim zatrudnienie spadło o 0,5 %

INTERPRETACJA INDEKSU JEDNOPODSTAWOWEGO na przykładzie miesiąca marca oraz sierpnia:

a) W marcu w stosunku do lutego poziom zatrudnienia wzrósł o 0,3 %

moment data

liczba zatrudnionych w

produkcji artykułów

spożywczych w tyś.

INDEKSY

jednopodstawowe łańcuchowe

1 28 II 367 367/367=1 ─

2 31 III 368 368/367≈1,003 368/367≈1,003

3 30 IV 370 370/367≈1,008 370/368≈1,005

4 31 V 370 1,008174387 1

5 30 VI 372 1,013623978 1,005405405

6 31VII 374 1,019073569 1,005376344

7 31 VIII 373 1,016348774 0,997326203

8 30 IX 373 1,016348774 1

9 31 X 373 1,016348774 1

10 30 XI 373 1,016348774 1

11 31 XII 371 1,010899183 0,99463807

razem 4 084

b) W sierpniu w stosunku do lutego poziom zatrudnienia wzrósł o 1,6 %

INTERPRETACJA INDEKSU JEDNOPODSTAWOWEGO na przykładzie miesiąca marca oraz sierpnia:

a) W marcu w stosunku do miesiąca poprzedniego poziom zatrudnienia wzrósł o 0,3 %

b) W sierpniu w stosunku do miesiąca poprzedniego poziom zatrudnienia spał o 0,3 %

Największy bezwzględny spadek zatrudnienia w przemyśle w sektorze produkcji artykułów

spożywczych w Polsce od lutego do grudnia 2010 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego

stosując zasadę, że momentem podstawowym jest miesiąc luty 2010r miał miejsce w grudniu 2010r.

Największy % spadek zatrudnienia w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych

w Polsce od lutego do grudnia 2010 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego stosując zasadę,

że momentem podstawowym jest miesiąc luty 2010r miał miejsce w miesiącu grudniu 2010r.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument