Grupowe podejmowanie decyzji – wady i zalety - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k11 marca 2013

Grupowe podejmowanie decyzji – wady i zalety - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (104 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: grupowe podejmowanie decyzji; wady i zalety.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

39.Grupowe podejmowanie decyzji – wady i zalety.

Grupowe podejmowanie decyzji, zgodnie z powszechnym przekonaniem,

może służyć poprawie jakości decyzji poprzez:

1. rozszerzenie zbioru rozpatrywanych warianntów wynikające z różnych punktów widzenia uczestników grupy

2. burzę mózgów, czyli twórcze myślenie

3. motywacje do dyskusji

4. wnikliwą, wszechstronną ocenę skutków rozpatrywanych wariantów 5. dostrzeżenie i wyeliminowanie błędów decycenta jednoosobowego

Jednak podejmowaniu decyzji przez grupę mogą towarzyszyć

zniekształcenia, czyli:

1. syndrom grupowego myślenia – występuje, gdy dążenie grupy do spójności przeważa nad dążeniem do podjęcia możliwie

najlepszej decyzji

2. przesunięcie ryzyka – oznacza podejmowanie decyzji o wyższym

od średniego poziomie ryzyka 3. obniżenie kreatywności i zdolności uczestników, konformizmu,

długotrwałości

4. iluzja jednomyślności – to wypowiadanie jedynie pozytywnych

opinii co do opracowanej wstępnie koncepcji, to zaś prowadzi do

szantażu nielojalności. 5. autocenzura – to wygłaszanie wszelkich uwag i komentarzy

niezgodnych z przyjętą koncepcją

6. ograniczenie zdolności pobierania informacji – to odrzucanie

ewentualnych sygnałów o niebezpieczeństwie i błędach, wynikających z przyjętego obrazu sytuacji

7. upraszczanie obrazu sytuacji

8. ograniczenie liczby rozpatrywanych wariantów – to zgłaszanie

mniejszej ilości pomysłów rozwiązań 9. utrata krytycyzmu co do waloru moralnego projektowanych działań.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument