Zasady TQM - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Zasady TQM - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (75 KB)
1 strona
690Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: ocena działań organizacji, procesów podejmowania decyzji i wdrażanej strategii powinna być dokonywana w oparciu o jedno podstawowe kryterium – satysfakcja klienta; "...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Zasady TQM

Powszechna w organizacji świadomość ważności klienta

Ocena działań organizacji, procesów podejmowania decyzji i wdrażanej strategii powinna być dokonywana w oparciu o jedno podstawowe

kryterium – satysfakcja klienta.

Kultura organizacyjna

Nie ma jednego modelu kultury organizacyjnej. Kultura organizacyjna jest różna w zależności od firmy i otoczenia w jakim funkcjonuje.

Stanowi to podstawę odróżnienia jednych zbiorowości od innych. Badając

kulturę organizacyjną jesteśmy wstanie poznać sposób myślenia jej

uczestników oraz zasady i normy jakimi kierują się w swoich zachowaniach. Poznanie kultury organizacyjnej pozwala wyjaśnić motywy

zachowania ludzi oraz dobrać bardziej skuteczne metody oddziaływania na

te zachowania.

Najbardziej widocznym, zewnętrznym poziomem kultury są artefakty, tzn. zachowania pracowników oraz ich fizyczne i społeczne otoczenie.

Na tym etapie możemy obserwować wygląd biura, powierzchowność, styl

bycia i język używany przez pracowników.

Najważniejsza jednak normą wynikająca z przyjętych w firmie wartości kulturowych jest umiejętność szczerej komunikacji, jak również

umiejętność słuchania. Na kulturę organizacyjną duży wpływ maj ą także

inne elementy TQM opisane poniżej.

"Zero defektów" -nacisk na zapobieganie brakom, a nie na ich wychwytywanie oraz skupienie się na kosztach jakości

Zasada ta opiera się na założeniu, iż można pracować bez usterek. Trzeba

zatem dążyć do tego, by wykonywać wszystkie czynności od razu dobrze.

Wymaga to zmiany stylu zarządzania i ukierunkowanie go na profilaktykę i prewencję, które powinny zastąpić reaktywną kontrolę i inspekcję oraz

dozór.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument