Czynniki rozwoju polityki społecznej - Notatki - Polityka społeczna, Notatki'z Polityka społeczna. University of Silesia in Katowice
Kuba2013
Kuba201310 czerwca 2013

Czynniki rozwoju polityki społecznej - Notatki - Polityka społeczna, Notatki'z Polityka społeczna. University of Silesia in Katowice

RTF (33 KB)
1 strona
510Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu polityki społecznej przedstawiające czynniki rozwoju polityki społecznej: ekonomiczny, demograficzny, psychospoleczny.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Czynniki rozwoju polityki społecznej

Ekonomiczny - rozwój gospodarczy i jej załamania miały niewątpliwy wpływ na rozwój polityki społecznej. Pierwszym wydarzeniem był wielki kryzys lat 20'-30' XX wieku. Powstała wtedy doktryna interwencjonalizmu. Państwa wspierając banki w kryzysie, wywołują dyskusje na temat pomagania również przedsiębiorstwom. Demograficzny- XIX wiek. Czas industrializacji wspomagał urbanizację. Ludność wiejska szuka miejsca do życia w mieście. Jednak nie dla wszystkich ludzi starczyło pracy i zamieszkiwali pewne dzielnice w których były ciężkie warunki do życia. Tym ludziom trzeba było pomoc, a to wzmogło radykalizację nastrojów. Nie można tego czynnika ograniczyć tylko do urbanizacji. Jest to również wina depopulacji. Zmiany w strukturze wedle wieku, spowodowały zmiany w systemie emerytalnym, szkolnictwa, zdrowotnym. Te problemy demograficzne zaczęły wymuszać na państwach europejskich podejmowanie zmian w zakresie polityki społecznej.Polityczny- lata 40' XX wieku. Państwa europejskie miały problem z radykalizacją nastrojów społecznych z lewej i prawej strony. Środowiska lewicy zachodniej upatrywały rozwiązania w związku radzieckim, a z prawej strony upatrywały wzorce z III Rzeszy. W rezultacie to spowodowało pozytywne zmiany, ponieważ rządy zachodnie wprowadzały reformy w zakresie polityki społecznej, które były jedynym wyjściem na przeciw lewicy i prawicy. Psychospoleczny- odnośnie sfery świadomości społecznej. Zaakceptowanie tego, że władza publiczna ingeruje w sferę społeczna. Nie można inaczej jak tylko zaakceptować stały wpływ rządu w politykę społeczna. To musiało dotrzeć przede wszystkim do ludzi, aby politykę społeczna trzeba rozwijać i kontynuować.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument