Dylatacja płynu - Notatki - Mechanika gruntów, Notatki'z Mechanika gruntów i fundamenty. Rzeszów University
piasek
piasek7 marca 2013

Dylatacja płynu - Notatki - Mechanika gruntów, Notatki'z Mechanika gruntów i fundamenty. Rzeszów University

PDF (182 KB)
2 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmujące zagadnienia z zakresu mechaniki gruntów: dylatacja płynu; pytania i odpowiedzi, próby.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

11. W jaki sposób w badaniach makroskopowych określa się dylatancję pyłu i iłu?

?Próba rozcierania w wodzie grupa I grunty piaszczyste- między palcami pozostaje dużo piasku ostrego

grupa II grunty pośrednie- wyczuwa się pojedyncze drobne ziarna piasku grupa III grunty pylaste- ziaren piasku nie wyczuwa się

12. Jak oznacza się plastyczność w badaniach makroskopowych? Makroskopowo stan gruntów spoistych określa się podczas próby wałeczkowania, w zależności

od ilości wałeczkowań:

- jeśli z gruntu nie można uformować kulki, grunt jest zbyt twardy, grunt jest w stanie zwartym,

- jeśli z gruntu można uformować kulkę, lecz wałeczek pęka podczas pierwszego wałeczkowania,

grunt znajduje się w stanie półzwartym,

- wyróżnienie pozostałych stanów: twardoplastycznego, plastycznego i miękkoplastycznego

określa się na podstawie liczby kolejnych wałeczkowań tej samej kulki

13. Jak oznaczyć makroskopowo zawartość piasku, pyłu i iłu w gruncie? Próba rozcierania w wodzie

grupa I grunty piaszczyste- między palcami pozostaje dużo piasku ostrego

grupa II grunty pośrednie- wyczuwa się pojedyncze drobne ziarna piasku grupa III grunty pylaste- ziaren piasku nie wyczuwa się

14. Opisać procedurę określania rodzaju gruntów w badaniach makroskopowych.

a) Wstępne ustalenia spoistości gruntu Grunt należy określić jako spoisty, jeżeli po wyschnięciu do stanu powietrzno suchego tworzy on

zwarte grudki.

Grunt należy określić jako niespoisty, jeżeli po wyschnięciu do stanu powietrzno suchego stanowi

on niezwiązane ze sobą cząstki lub grudki, rozpadające się pod wpływem lekkiego nacisku

palcem (siła ok. 1 N).

b) Oznaczenie rodzaju gruntów spoistych Oznaczenie polega na wykonaniu prób wałeczkowania oraz rozcierania gruntu w wodzie. Próba

wałeczkowania służy do oceny spoistości gruntu, zaś próba rozcierania w wodzie do oceny

zawartości frakcji piaskowej. W przypadku wątpliwości dodatkowo należy wykonać próbę

rozmakania w wodzie.

PRÓBA WAŁECZKOWANIA – z przeznaczonej do badań próbki gruntu uformować kulkę

o średnicy ok. 7 mmi wałeczkować ją między dłońmi, aż wałeczek uzyska średnicę ok. 3 mm.

Jeśli wałeczek w tym czasie nie wykazuje uszkodzeń należy ponownie uformować kulkę i

powtórzyć wałeczkowanie. Czynność tę należy powtarzać tak długo, aż na wałeczku będą

zauważalne spękania rozwarstwienia lub rozsypie się. Wałeczkowanie należy również zakończyć,

gdy wałeczek o długości 4 ÷ 5 cm podnoszony za jeden koniec zacznie pękać pod własnym

ciężarem. Próbę wałeczkowania należy przeprowadzić, co najmniej na dwóch kulkach, a w

przypadku wyraźnej niezgodności wyników – dodatkowo na trzeciej kulce. Na podstawie

wyglądu kulki, wałeczka i charakteru spękańnależy określić spoistość gruntu.

PRÓBA ROZCIERANIA W WODZIE – niewielką ilość gruntu przeznaczonego do badań

należy rozcierać między dwoma palcami zanurzonymi w wodzie. W zależności od ilości ziaren

piasku pozostałego miedzy palcami grunt należy zakwalifikować do odpowiedniej grupy.

PRÓBA ROZMAKANIA W WODZIE – grudkę gruntu o średnicy 15 ÷ 20 mm wysuszyć

do stałej masy w temperaturze 105 ÷ 110 °C. Następnie umieścić ją na siatce i zanurzyć

całkowicie w wodzie. Czas rozmakania grudki mierzy się od chwili zanurzenia w wodzie do

momentu jej przeniknięcia przez siatkę w wyniku rozmoknięcia.

docsity.com

15. Jakie parametry można oznaczyć w badaniu w edometrze?

Ściśliwość

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument