Menedżer - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Menedżer - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (100 KB)
1 strona
634Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: menedżer to osoba kierująca, zarządzająca działem przedsiębiorstwa, należącego do kierownictwa organizacji; pojęcie, typy, pożądane umiejętności.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

10. Menedżer – pojęcie, typy, pożądane umiejętności.

Menedżer – to osoba kierująca, zarządzająca działem przedsiębiorstwa, należącego do kierownictwa organizacji. Pożądane umiejętności

menedżera to:

1) Znajomość języków obcych, a zwłaszcza angileskiego na poziomie

umożliwiającym prowadzenie korespondencji i negocjacji. 2) Obsługa komputera, a szczególnie umiejętność korzystania z edytora

tekstu oraz standardowych pakietów statystycznych i finansowych, a

nawet programów symulujących.

3) Umiejętność przekonywania, prowadzenia dyskusji, przemawiania, udzielania wywiadów, prowadzenia negocjacji.

4) Rozumienie i samodzielne tworzenie dokumentów organizacyjnych:

kontraktów, opisów pracy, zakresów czynności, schematów

organoizacyjnych, regulaminów, notatek służbowych, okulników. 5) Biegła znajomość dokumentacji księgowej i finansowej: bilansów,

budżetów, wniosków kresytowych, czeków, weksli, faktór,

przelewów.

6) Opanowanie zasad i procedur uczestnictwa na rynku kapitałowym i

finansowym oraz walutowym. 7) Umiejętność posługiwania się statystycznymi technikami analizy

danych: kontrola jakości, zaopatrzenie, transport, logistyka, finanse i

ine\westycje kapitałowe.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument