Otrzymywanie materiałów - Notatki - Materiałoznastwo - Część 1, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
mellow_99
mellow_9914 marca 2013

Otrzymywanie materiałów - Notatki - Materiałoznastwo - Część 1, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (1 MB)
11 strona
409Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: otrzymywanie materiałów.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 11

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument
11-12 Otrzymywanie materialow cz1.pdf

OTRZYMYWANIE MATERIA ÓW

docsity.com

Ciecz metaliczna

docsity.com

Równowaga termodynamiczna krystalizacji

docsity.com

Przech!odzenie

docsity.com

Zarodki krystalizacji

• Zarodki krystalizacji – zespo!y bliskiego uporz"dkowania o wielko#ci wi$kszej od krytycznej

• Embriony – o wielko#ci podkrytycznej

• Zarodkowanie homogeniczne i heterogeniczne

docsity.com

docsity.com

Zarodkowanie heterogeniczne

• Zarodki na obcym ciele sta!ym: #ciany formy odlewniczej, cz"stki zanieczyszcze% sta!ych w cieczy

docsity.com

Mechanizmy wzrostu kryszta!ów

docsity.com

Schodkowy model wzrostu: najszybciej wzrastaj" #ciany lu&no wype!nione atomami

docsity.com

'rubowy model wzrostu: ci"g!e narastanie jednej warstwy wokó! dyslokacji #rubowej

docsity.com

Tarasowy model wzrostu: tarasy – warstwy o orientacji nieznacznie ró(nej od p!aszczyzn o

g$stym u!o(eniu atomów

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument