Dystrybucja - Notatki - Marketing - Część 1, Notatki'z Marketing. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Dystrybucja - Notatki - Marketing - Część 1, Notatki'z Marketing. Warsaw School of Economics

PDF (3 MB)
17 strona
385Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z marketingu: dystrybucja; polityka dystrybucji Część 1.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 17

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 17 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 17 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 17 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 17 pages

Pobierz dokument

DYSTRYBUCJA

POLITYKA DYSTRYBUCJI to

zespół działań polegających na

dostarczeniu produktu od

producenta do konsumenta

docsity.com

System dystrybucji zajmuje istotne miejsce w cenie detalicznej produktu

Struktura jednostki przychodów typowego dobra typu FMCG

docsity.com

Najważniejsze rodzaje strumieni przepływających przez kanały dystrybucyjne

 fizyczny przepływ towarów  negocjacje  promocja  prawo własności  zapłata za towar  zamówienia  informacja rynkowa

docsity.com

Pięć strumieni przepływających przez kanał marketingowy sprzedaży wózków widłowych

docsity.com

Przedsiębiorstwa korzystają z usług pośredników w kanałach marketingowych gdyż:

 wiele przedsiębiorstw nie posiada dostatecznych zasobów finansowych na prowadzenie sprzedaży bezpośredniej

 niekiedy sprzedaż bezpośrednia jest po prostu niewykonalna

 producenci często mogą uzyskać wyższą stopę zwrotu z inwestycji w działalność wytwórczą niż w rozwój własnego systemu dystrybucji

docsity.com

Obecność pośredników w kanale:

 redukuje ogólna liczbę transakcji  pozwala zrealizować korzyści wynikające ze

specjalizacji  umożliwia ekspansję producenta na nowe rynki

zbytu

docsity.com

Właściwy system dystrybucji obniża koszt dotarcia do klienta

docsity.com

Kanał dystrybucyjny powinien:

• umożliwiać fizyczne przemieszczanie odpowiedniej ilości produktów w przestrzeni

• udostępniać oferowane produkty jak największej liczbie nabywców

• generować marketingową wartość dodaną

docsity.com

Dążenie do osiągnięcia pełnej penetracji rynku nie zawsze jest racjonalne

docsity.com

Marketingowa wartość dodana tworzona jest przez:

 szybkość przyjęcia i realizacji zamówienia  gotowość dostawcy do dostarczenia towaru w nagłej

potrzebie  dbałość o jakość towaru  gotowość do wymiany towaru  świadczenia usług dodatkowych przez sprzedawcę  gotowość do utrzymania zapasów dla odbiorcy  dostosowanie wielkości pojedynczej partii dostawy  odpowiednie zróżnicowanie asortymentu  wzmacnianie i uzupełnianie prowadzonych działań

promocyjnych

docsity.com

Kanały marketingowe różnią się tworzoną wartością dodaną i kosztami transakcji

docsity.com

Rodzaje kanałów dystrybucji Kryteria klasyfikacji Typy kanałów

Liczba pośredników 1. bezpośrednie 2. pośrednie

Liczba szczebli pośrednich 1. krótkie 2. długie

Liczba pośredników 1. wąskie 2. szerokie

Znaczenie kanału dla producenta 1. podstawowe 2. pomocnicze

Charakter powiązań pomiędzy uczestnikami kanału

1. konwencjonalne 2. zintegrowane  korporacyjne  kontraktowe  administrowane

docsity.com

Korzyści związane ze stosowaniem kanałów bezpośrednich:

 pełna kontrola producenta nad sprzedawanym produktem  szybki, bezpośredni, niezakłócony, dwukierunkowy przepływ

informacji rynkowych między producentem a konsumentem  możliwość szybkiego dostosowania oferty rynkowej do zmian popytu

w obsługiwanym segmencie rynku  skrócenie czasu przepływu produktów od wytwórców do finalnych

nabywców  relatywnie szybszy przepływ płatności za zakupione towary  realizacja przez producenta pełnego zysku ze sprzedaży produktów  możliwość nawiązywania trwalszej więzi z klientem i wykształcenie

grupy lojalnych nabywców

docsity.com

Niedogodności stosowania bezpośrednich kanałów dystrybucyjnych

 ograniczenie zakresu penetracji rynku do przepustowości posiadanej sieci dystrybucji

 konieczność ponoszenia wszystkich kosztów dystrybucji i pełnego ryzyka sprzedaży

 konkurencyjność nakładów w sferze produkcji i dystrybucji  rozbudowa struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa  odroczony w czasie efekt budowy więzi z finalnymi nabywcami

docsity.com

Zalety pośrednich kanałów dystrybucyjnych

 zwiększenie możliwości penetracji rynku i potencjalnej sprzedaży produktu

 ułatwienie ekspansji producenta na dotychczas nie eksponowane rynki

 redukcję ogólnej liczby transakcji producenta z z ostatecznymi nabywcami

 poszerzenie źródeł informacji  zwolnienie od kosztów organizacji dystrybucji  możliwość dysponowania mniejszym asortymentem ze względu na

przejęcie przez pośredników funkcji kształtowania asortymentu

docsity.com

Wady pośrednich kanałów dystrybucyjnych

 częściowa lub całkowita utrata kontroli nad wyborem ostatecznych nabywców, cenami promocją, ekspozycją produktu

 wydłużony okres płatności za produkty co oznacza kredytowanie sprzedaży pośrednika

 możliwość powstania konfliktów w kanale  ujemne konsekwencje wynikające z nie wywiązywania się z przyjętych

zobowiązań, ignorowania żądań producenta, niskich kwalifikacji pośredników.

docsity.com

Czynniki wpływające na wybór systemu dystrybucji

 cechy segmentu rynku  cechy produktu  cechy przedsiębiorstwa  docelowej struktury dystrybucji  cechy innych przedsiębiorstw

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 17 pages

Pobierz dokument