Gospodarowanie potenjałem intelektualnym - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Gospodarowanie potenjałem intelektualnym - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (159 KB)
2 strony
433Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: gospodarowanie potenjałem intelektualnym; dlaczego kapitałem intelektualnym można łatwo gospodarować?
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

GOSPODAROWANIE POTENCJAŁEM INTELEKTUALNYM

Dorobek w tym zakresie jest jeszcze niewielki, na czoło wysuną się dopiero niedawno.

Z uwagi na rosnącą rolę potencjału intelektualnego w gospodarce zachodzi

konieczność wypracowania w każdym przedsiębiorstwie odpowiedniego,

stałego modelu wykorzystania tego potencjału. Chodzi tu o tradycyjny model ekonomiczny, który zawiera:

- wiązkę celów i postulatów (dotyczy wykorzystania potencjału

intelektualnego),

- element diagnozy prospektywnej –jak potencjał intelektualny jest wykorzystany i co z tego wynika,

- elementy prognozy – jak będzie rósł ten potencjał, co będzie na

niego wpływać,

- element uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wykorzystania potencjału intelektualnego, jak również zestaw normatywów

wykorzystania tego potencjału.

Taki powinien być model wykorzystania potencjału intelektualnego.

W teorii ekonomii przyjmuje się tezę, że kapitałem intelektualnym można

łatwo gospodarować. Dlaczego kapitałem intelektualnym można łatwo gospodarować?

Dlatego, że można go sprawnie:

- pozyskiwać,

- gromadzić, - selekcjonować,

- uaktualniać,

- rozpowszechniać,

- i zbywać. Tym procesom można poddawać dokumenty dotyczące potencjału

intelektualnego, który występuje wewnątrz przedsiębiorstwa i nośniki tego

kapitału z poza przedsiębiorstwa.

Podejmując się zarządzaniem lub gospodarowaniem kapitałem intelektualnym (głównie osobowym) należy mieć na uwadze jego

charakter, chodzi o takie jego cechy jak:

1. niematerialność,

2. nieuchwytność, 3. kosztowną niejednoznaczność,

Te cechy nie ułatwiają gospodarowania zasobami intelektualnymi.

Chodzi tu o gospodarowanie w postaci:

1. wyszukiwania, 2. powiększania,

3. przechowywania,

4. chronienia,

5. sprzedawania, 6. dzielenia się wiedzą.

We współczesnym świecie w wielkich liczących się firmach pojawiło się od kilku lat

stanowisko naczelnego, generalnego menedżera do spraw kapitału intelektualnego. Jego

docsity.com

zadaniem jest znalezienie i pozyskiwanie pracowników twórczych z zewnątrz i dostrzeżenie w firmie tych pracowników, którzy są rzeczywistym i potencjalnym kapitałem intelektualnym (wykład wcześniej).

Różne obserwacje i badania wskazują, że indywidualna wiedza i

umiejętności pracowników łatwiej stają się kapitałem intelektualnym w

nieformalnych grupach pracowniczych. Są to grupy zwane środowiskami praktyków, w odróżnieniu od grup sformalizowanych.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument