Wyznaczanie mnożników przez symulacje - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Finanse. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 marca 2013

Wyznaczanie mnożników przez symulacje - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Finanse. University of Szczecin

PDF (174 KB)
1 strona
930Liczba odwiedzin
Opis
Notatki odnoszące się do prognozowania: wyznaczanie mnożników przez symulacje; interpretacja.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Wyznaczanie mnożników przez symulacje

Mnożnik (parametr postaci końcowej modelu) jest w istocie pochodną

systemu względem zmiennej egzogenicznej (objaśniającej)    

k

kitkkit xy

x

xyxxy limm

ki 

  

   

k

kitkkit xy

x

xyxxy m

ki 

  

yit+τ(xk + ∆xk) - rozwiązanie systemu opartego na zmiennej xk, która τ

okresów wcześniej została zmieniona o pewną wielkość (inaczej rozwiązanie zaburzone)

yit+τ(xk) - rozwiązanie systemu opartego na zmiennej xk, która τ

okresów wcześniej nie została zmieniona o pewną wielkość

(inaczej rozwiązanie nie zaburzone) Różnica między rozwiązaniem zaburzonym a rozwiązaniem nie

zaburzonym po podzieleniu przez ∆xk stanowi aproksymację (przybliżenie)

mnożnika bezpośredniego dla okresów, w których nastąpiła zmiana

wartości zmiennej xk oraz mnożników dynamicznych dla pozostałych okresów.

W odniesieniu do naszego modelu wprowadzono w 1984 roju wzrost

inwestycji o 10%.

Rok Rozwiązanie zaburzone

Spoż

Rozwiązanie nie zaburzone

Spoż

MSpoż

198

4 198

5

198

6

198 7

198

8

198 9

5,39

5,48 5,59

5,68

5,79

5,92

5,36

5,45 5,57

5,66

5,77

5,90

0,18

0,16 0,14

0,13

0,12

0,11

Interpretacja: Wzrost inwestycji w 1984 roku o jednostkę (1 mld zł) daje

wzrost spożycia o 0,18 mld zł. Po roku od wprowadzenia wzrostu inwestycji występuje wzrost spożycia o 0,16 mld zł w stosunku do

poziomu bazowego, czyli poziomu jaki osiągnęlibyśmy gdyby przyrost

inwestycji nie wystąpił.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument