Konkurencja doskonała i pełny monopol - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Konkurencja doskonała i pełny monopol - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw

PDF (262 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki opisujące zagadnienia ekonomiczne: konkurencja doskonała i pełny monopol; skrajne przypadki struktury rynku
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

9. KONKURENCJA DOSKONAŁA I PEŁNY MONOPOL : SKRAJNE PRZYPADKI STRUKTURY RYNKUGałąź- zbiór wszystkich przedsiębiorstw wytwarzających ten sam produkt Wielkość produkcji gałęzi to suma produkcji wszystkich przedsiębiorstw Rynek doskonale konkurencyjny – rynek, na którym sprzedający i kupujący uznają, ze ich decyzje nie wpływają na poziom ceny rynkowej Monopolista- jedyny sprzedawca lub jeden potencjalny sprzedawca dobra w danej gałęzi Monopsonista- jedyny nabywca lub jedyny potencjalny nabywca dobra pochodzącego z danej gałąź Przedsiębiorstwo działające w gałęzi doskonale konkurencyjnej może sprzedać dowolna ilość produktu w danej cenie( P0) krzywa popytu na jego produkty jest pozioma( tu wykres str. 233) Gałąź musi mieć 4 właściwości: - bardzo wiele przedsiębiorstw -wytwarzany produkt musi być jednakowo jednorodny, standaryzowany’(np. pszenica)( produkt od jednego sprzedawcy jest taki sam jak u innego) - nabywcy musza mieć pełną wiedze o sprzedawanych produktach -swoboda wejścia i wyjścia z gałęzi Szczególną cecha konkurencji doskonałej jest stosunek miedzy utargiem krańcowym a ceną( tu chyba odesłanie do rozdz. 8) Dla przedsiębiorstwa konkurencyjnego utarg krańcowy pokrywa się z cena MR(utarg krańcowy) = P(cena) Takie przedsiębiorstwo wytwarza taka wielkość produkcji, przy której cena równa się z kosztem krańcowym(pod warunkiem, że jest to bardziej opłacalne niż zamkniecie firmy) Cena P(1) odpowiadająca punktowi A oznacza cenę, przy której przedsiębiorstwo musi zostać zamknięte, aby nie ponosić więcej strat. Krzywa ilustrująca wielkość produkcji, którą przedsiębiorstwo chce wytwarzać przy różnych cenach, jest krzywą podaży przedsiębiorstwa.

• Przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne wytwarza taką wielkość produkcji, przy której cena zrównuje się z kosztem krańcowym (pod warunkiem, że jest to bardziej opłacalne niż zamknięcie firmy). Krzywą krótkookresowej sprzedaży przedsiębiorstwa jest krzywa SMC powyżej punktu A, czyli punktu oznaczającego likwidację przedsiębiorstwa, poniżej którego nie jest ono w stanie pokryć krótkookreosowych przeciętnych kosztów zmiennych.(SAVC)

docsity.com

Krzywa długookresowej podaży przedsiębiorstwa jest to linia obrazująca związek między ilością dostarczanej produkcji a ceną w długim okresie czasu. Przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne wytwarza taką wielkość produkcji, przy której cena równa się kosztowi Krańcowemu (pod warunkiem, że kontynuowanie produkcji jest bardziej opłacalne niż jej zaniechanie) A zatem wybiera ono punkty leżące na krzywej LMC. Przy cenie wyższej od P3 przedsiębiorstwo osiąga zysk, ponieważ cena jest wyższa od długookresowego kosztu przeciętnego (LAC). Przy cenie niższej od P3, np. P2, przedsiębiorstwo ponosi straty, bo cena jest niższa od długookresowego kosztu przeciętnego. Dlatego właśnie przy cenie poniżej wartości P3 nie wytworzy ono żadnej produkcji. Krzywa długookresowej podaży to krzywa LMC powyżej punktu C. Załóżmy, że przedsiębiorstwa mają różne krzywe kosztów. Przedsiębiorstwo A, o najniższych kosztach w gałęzi, ma krzywe długookresowych: kosztów przeciętnych LACA, oraz kosztów krańcowych – LMCA. Przedsiębiorstwo B ma o wiele wyższe koszty LACB i LMCB. Koszty innych przedsiębiorstw leżą pośrodku. Przy cenie P* przedsiębiorstwo A wytwarza QA i i osiąga zyski. Przedsiębiorstwo B wytwarza QB i nie ma ani strat, ani zysków. B jest przedsiębiorstwem krańcowym w tej gałęzi, producentem o najwyższych kosztach, który może pozostać w gałęzi w długim okresie.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument