Konsument - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Konsument - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (185 KB)
2 strony
574Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania strategicznego: konsument; struktura marketing mix, badania marketingowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Konsument

reklama promocja sprzedaży sprzedaż osobista Tworzenie struktury marketingu mix. 4 – c 1.wartość dla klienta 2.koszt

3.wygoda nabycia 4.komunikacja, dialog Marketingowa strategia polega na poszukiwaniu obszarów działania segmentów.

Badania marketingowe

Dynamiczna nierównowaga – spowodowana przez wprowadzanie innowacji i stwarzanie zapotrzebowania na produkty. Nowy wariant opracowania strategii marketingowej powinien zawierać:

1.Zbiór celów strategicznych (zyski, udział w rynku) 2.Określenie jakie grupy klientów przedsiębiorstwo zamierza obsługiwać. 3.Niezbędne informowanie o strategii głównych konkurentów. 4.Określenie asortymentu wyrobów. 5.Analiza stanu własnych struktur organizacyjnych pod kontem dostosowania do przyjętej strategii. Analiza strategiczna – postanowienia badawcze których celem jest ocena aktualnie realizowanej strategii zarządzania i wytyczenie możliwych kierunków dalszej działalności. Analiza odnosi się do trzech obszarów: 1.makrootoczenia 2.sektora 3.firmy

Analiza luki strategicznej Do podstawowych metod analizy zaliczamy:

- analiza sektora luki - analiza pięcioczynnikowa - metoda punktacji warzonej - mapa grup strategicznych

Koncepcje

marketingowe

Produkt

- marka wyrobu

- jakość

- opakowanie

- trwałość

dystrybucja

konkurencja

sektor

działania

substytuty

promocja

Cena

- poziom

- dyskonto

docsity.com

1.Analiza kluczowych czynników sukcesu. 2.Model cyklu życia produktu. 3.Metody portfelowe. 4.Metoda SWOT.

Planowanie – polega na opracowaniu koncepcji działania.

Dokumentacja analityczna – wszelkie dane źródłowe, porównawcze ekspertyzy. Warianty planów – projekty decyzji – zaakceptowane przez kierownictwo. Dokumentacja planistyczna – budżety i plany długoterminowe. Zarządzanie strategiczne dokumentacją da przedsiębiorstwu wykaz zadań z zaznaczeniem tych które są kluczowe.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument