Kodeks Cywilny - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Kodeks Cywilny - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (100 KB)
1 strona
660Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: Kodeks Cywilny zawiera przepisy o ubezpieczeniach; ogólne warunki ubezpieczenia.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Kodeks Cywilny zawiera przepisy o ubezpieczeniach:

- mają zastosowanie do każdej umowy ubezpieczenia gospodarczego

- zasady działania umowy ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia - to pewnego rodzaju regulamin

przedstawiany przez ZU, który dotyczy konkretnej umowy ubezpieczenia. Zawierają:

- co może być ubezpieczone

- od jakich ryzyk ZU udziela ochrony ubezpieczeniowej

- wyłączenia z zakresu ubezpieczenia; wszystkie te sytuacje, w których ZU jest wolny od odpowiedzialności

- określają czemu powinna odpowiadać suma ubezpieczenia

- określają formę i sposób wypłaty odszkodowania

Są one po to, aby nie spisywać za każdym razem na nowo tych warunków, odrębnej umowy.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument