Ceny w handlu międzynarodowym - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Ceny w handlu międzynarodowym - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (158 KB)
1 strona
819Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stostunków międzynarodowych: ceny w handlu międzynarodowym; terms of trade, analiza.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Ceny w handlu międzynarodowym. Wielkość i dynamika międzynarodowych obrotów handlowych, korzyści jakie kraje odnoszą z HZ w znacznym stopniu zależą od kształtowania się cen towarów przez nie eksportowanych i importowanych. Terms of trade – to relacja zmian cen dóbr eksportowanych do zmian cen dóbr importowanych przez poszczególne kraje. Są to tzw. cenowe terms of trade. Analiza terms of trade – ma na celu określenie jak z biegiem czasu zmienia się siła nabywcza jednej grupy towarowej w stosunku do innej.

Ewolucja w czasie cenowych terms of trade kraju lub grupy krajów daje wskazówkę co do korzyści krajów prowadzących wymianę. Cenowe terms of trade danego kraju poprawia się jeśli ceny dóbr importowanych w danym okresie rosną szybciej niż ceny dóbr importowanych przez ten kraj. O korzyściach odnoszonych w wymianie międzynarodowej decydują zarówno relacje cen jak i relacje kosztów. Rzeczywiste zmiany korzyści z wymiany są lepiej odzwierciedlane przez tzw. realne lub ilościowe terms of trade ( zmiany ilości towarów – przy nie zmienionej strukturze – jakie musi eksportować kraj aby móc importować określone ilości danego zestawu towarów.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument