Metoda węgierska - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 marca 2013

Metoda węgierska - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. University of Szczecin

PDF (333 KB)
4 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące badań operacyjnych: metoda węgierska i jej zastosowanie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Metoda węgierska – problem przydziału

Metoda węgierska znajduje rozwiązanie w czasie wielomianowym (minimalizacja dla wartości dodatnich)

Min Tas

k a

Tas

k b

Tas

k c

Tas

k d

Worker 1

2 10 9 7 -2

Worker 2

15 4 14 8 -4

Worker 3

13 14 16 11 -11

Worker 4

4 15 13 9 -4

1. W każdym wierszu znajdź element minimalny i odejmij go od wszystkich elementów z danego wiersza.

Min a b c d

1 0 8 7 5

2 11 0 10 4

3 2 3 5 0

4 0 11 9 5

-5 2. W każdej kolumnie znajdź element minimalny i odejmij go od wszystkich elementów z

danej kolumny. Min a b c d

1 0 8 2 5

2 11 0 5 4

3 2 3 0 0

4 0 11 4 5

3. W wierszu zawierającym dokładnie jednonienaznaczone „0” – naznacz je( „0”). Skreśl („0”) pozostałe zera w kolumnie z naznaczonym zerem by nie powtórzyć przydziału innego pracownika do tego samego zadania . Powtarzaj do chwili gdy w wierszu będą same naznaczone „0” lub co najmniej 2 nienaznaczone.

Min a b c d

1 0 8 2 5

2 11 0 5 4

3 2 3 0 0

4 0 11 4 5

4. Wykonaj punkt 3 dla kolumn

Min a b c d

1 0 8 2 5

2 11 0 5 4

3 2 3 0 0

4 0 11 4 5

5. Powtarzaj 3 i 4 aż do momentu gdy zajdzie jeden z 3 przypadków:

 każdy wiersz ma naznaczone „0”  w co najmniej 2 wierszach i kolumnach są co najmniej 2 nienaznaczone „0”  nie ma nienaznaczonych zer a kompletnego przydziału nie otrzymano

docsity.com

6. Jeśli 5a – to przydział jest kompletny i optymalny Jeśli 5b naznacz dowolne zero, skreśl pozostałe zera w wierszu i kolumnie, go to 3 Jeśli 5c – go to 7 7. Oznacz wiersze dla których nie dokonano przydziału („v”)

Min a b c d

1 0 8 2 5

2 11 0 5 4

3 2 3 0 0

4 0 11 4 5 v

8. Oznacz nieoznaczone kolumny, które mają „0” w oznaczonym wierszu

Min a b c d

1 0 8 2 5

2 11 0 5 4

3 2 3 0 0

4 0 11 4 5 v

v 9. Oznacz nieoznaczone wiersze, które mają przydział w oznaczonych kolumnach

Min a b c d

1 0 8 2 5 v

2 11 0 5 4

3 2 3 0 0

4 0 11 4 5 v

v 10. Powtarzaj 8 i 9 do zakończenia procesu oznaczania. 11. Pokryj wszystkie nieoznaczone wiersze i wszystkie oznaczone kolumny

Min a b c d

1 0 8 2 5 v

2 11 0 5 4

3 2 3 0 0

4 0 11 4 5 v

v Znajdź minimalny element niepokryty i odejmij go od każdego elementu w niepokrytych wierszach.

Min a b c d

1 -2 6 0 3 -2

2 11 0 5 4

3 2 3 0 0

4 -2 9 2 3 -2

Dodaj ten sam element do każdego elementu w pokrytych kolumnach.

Min a b c d

1 0 6 0 3

2 13 0 5 4

3 4 3 0 0

4 0 9 2 3

+2

docsity.com

Go to 3 Min a b c d

1 0 6 0 3

2 13 0 5 4

3 4 3 0 0

4 09 2 3

Naznaczamy i skreślamy

Min a b c d

1 0 6 0 3

2 13 0 5 4

3 4 3 0 0

4 0 9 2 3

Przydział optymalny: 1c, 2b, 3d, 4a

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument