Metoda symboli dźwiękowych - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika. University of Lódz
frankie82
frankie828 marca 2013

Metoda symboli dźwiękowych - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika. University of Lódz

PDF (491 KB)
3 strony
993Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny pedagogiki: metoda symboli dzwiękowych; tok metodyczny terapii, ekspresja ruchowa
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

METODA SYMBOLI DZWIĘKOWYCH

Metoda Symboli Dźwiękowych przeznaczona jest dla dzieci 5 i 6-letnich, które przejawiają

opóźnienia rozwoju spostrzeżeń wzrokowych, słuchowych, opóźnienia rozwoju

umysłowego, zahamowanie psychoruchowe lub nadpobudliwość psychoruchową. Terapia

opiera się przede wszystkim na ruchu i muzyce. Do zajęć usprawniających zaburzone

funkcje dobiera się odpowiednią muzykę, która jest czynnikiem wyzwalającym aktywność

dzieci.

Na zajęciach stosuje się następujące grupy ćwiczeń:

- ćwiczenia ruchowe całego ciała w zakresie ruchów dowolnych i kontrolowanych oraz

ćwiczenia stymulujące rozwój manualny,

- ćwiczenia rozwijające procesy myślowe, przede wszystkim analizę, syntezę i

porównywanie,

- ćwiczenia relaksacyjne,

- ćwiczenia zespołowe umożliwiające współdziałanie.

Tok metodyczny terapii:

- ekspresja ruchowa (spontaniczna i kontrolowana) na dowolne tematy muzyczne;

- interpretacja plastyczna utworów muzycznych;

- poznawanie i operowanie symbolami dźwięków;

- zabawy słowno-muzyczno-ruchowe z elementami melorecytacji, inscenizacji, pantomimy;

- relaksacja.

EKSPRESJA RUCHOWA

Cele ćwiczeń ruchowych:

- ogólne motoryczne pobudzenie (ekspresja spontaniczna);

- kształcenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, koncentracji uwagi;

- kontrolowanie ruchu (ekspresja kontrolowana).

W pierwszej fazie ćwiczeń ruchowych dzieci poruszają się swobodnie, tak jak zaprasza je

muzyka (charakter muzyki zmieniamy na kolejnych zajęciach). W drugiej części zaczynamy

kontrolować ruchy dzieci wprowadzając ćwiczenia inhibicyjno- incytacyjne, w których

występują kolejno po sobie pobudzanie i hamowanie (na umowny znak, np. przerwę w

muzyce, zmianę tempa, czy dynamiki). W ostatniej fazie ćwiczeń staramy się doprowadzić

do uporządkowania i ograniczenia zbędnych ruchów dzieci za pomocą rytmu, który może

być odtwarzany dowolną formą ruchu, np. klaskaniem, tupaniem.

INTERPRETACJA PLASTYCZNA UTWORÓW MUZYCZNYCH

Cele ćwiczeń:

- rozwijanie wyobraźni dziecka, wrażliwości estetycznej;

- odreagowanie konfliktów.

Na początku terapii dzieci ilustrują na dużych arkuszach papieru nastrój wysłuchanej

docsity.com

muzyki (wesoła lub smutna) tylko za pomocą plam wybranego koloru. Na kolejnych

zajęciach zachęcamy dzieci do wyrażania na obrazkach pewnych treści kojarzących się im

z muzyką, a także prosimy je, by swoją interpretacje wyraziły słownie.

POZNAWANIE I OPEROWANIE SYMBOLAMI DŹWIĘKOWYMI

Celem ćwiczeń związanych z symbolami dźwiękowymi jest:

- stymulacja rozwoju umysłowego;

- rozwijanie procesów percepcyjnych.

Ćwiczenia polegają na wprowadzeniu sześciu dźwięków: wysoki, niski, długi, krótki, głośny,

cichy i przyporządkowaniu im umownych znaków graficznych.

wysoki |

niski '

długi ___

krótki _

głośny 0

cichy o

B. Kaja podaje sposób realizacji tej grupy ćwiczeń na przykładzie dźwięku wysokiego i

niskiego:

I etap

- prezentujemy dwa różniące się zasadniczo wysokością dźwięki (wskazane jest

prezentowanie dźwięków wielu instrumentów i przedmiotów,

- omówienie z dziećmi przedstawionego materiału dźwiękowego,

- ustalenie cechy różnicującej dźwięki ? wysokość,

- wprowadzenie pojęcia wysoki i niski.

II etap

- przedstawianie ruchem przez dzieci różnic między .słyszanymi dźwiękami (ćwiczenia w

makro-przestrzeni), np. wyciągnięcie rąk przy usłyszeniu dźwięku wysokiego i przysiad po

usłyszeniu dźwięku niskiego,

- urozmaicenie ćwiczeń poprzez podanie serii dźwięków wysokich (melodii na wysokich

tonach), a następnie serii dźwięków niskich.

III etap

- rozpoznawanie przedmiotów różniących się wysokością,

- czynności manualne związane z pojęciami wysoki ? niski (np. rysowanie niskiego i

wysokiego domu, lepienie z plasteliny wysokiego i niskiego ludzika)).

IV etap

docsity.com

- prezentacja znaków graficznych (symboli dźwięków: wysokiego i niskiego),

- omówienie różnic między wprowadzonymi znakami.

V etap

- zapisywanie przez dzieci dźwięków w postaci znaków.

W ten sam sposób wprowadza się pozostałe pary dźwięków, tj. głośny, cichy, długi, krótki.

ZABAWY SŁOWNO-MUZYCZNO-RUCHOWE

Celem tej grupy ćwiczeń jest rozwijanie mowy dziecka i jego zdolności do słuchania.

Ćwiczenia rozpoczyna się od prostych utworów wierszowanych połączonych z podkładem

muzycznym (melorecytacja). Następnie wykorzystuje się bajki ilustrowane muzycznie, które

stają się inspiracją do inscenizacji, czy też ćwiczeń pantomimicznych, a w ostatniej fazie

terapii do samodzielnych wypowiedzi dzieci, improwizacji związanych z bajką.

RELAKSACJA

Celem ćwiczeń relaksacyjnych jest zwolnienie napięcia mięśniowego i psychicznego.

Relaksację, a właściwie jej elementy, stosuje się w trakcie seansu terapeutycznego w

zależności od sytuacji. Jednak najczęściej relaksacja kończy zajęcia terapeutyczne.

PLANOWANIE ZAJĘĆ

Terapia wg Metody Symboli Dźwiękowych powinna być prowadzona systematycznie i

intensywnie. Zajęcia należy planować na okres około trzech miesięcy z częstotliwością

trzech 45 minutowych jednostek w ciągu jednego tygodnia.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument