Zarządzanie jakością - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Zarządzanie jakością - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (100 KB)
2 strony
503Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: noncepcja Zarządzania Jakością (Total Qality Management) stała się odpowiedzią na wyzwania ostatniej dekady; trzy podstawowe elementy procesu zarządzania jakością.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Zarządzanie jakością

Koncepcja Zarządzania Jakością (Total Qality Management) stała się

odpowiedzią na wyzwania ostatniej dekady. W sytuacji wzmożonej konkurencji rynkowej i unifikacji produktów (każda

firma na dobrą sprawę jest w stanie skopiować produkt konkurenta i

wypuścić na rynek jego ekwiwalent) potrzebne okazuje się wypracowanie

perfekcyjnej jakości produktu / usługi oraz uzyskanie unikalnej pozycji na

rynku poprzez zaoferowanie klientom czegoś szczególnego i związanie ich z firmą na stałe.

Przyjmuje się, że proces zarządzania jakością składa się z trzech

podstawowych elementów: Zarządzanie zasobami materialnymi i finansowymi oraz procesami i

procedurami firmy;

Zarządzanie zasobami ludzkimi (kierowanie pracą ludzi);

Zarządzanie kontaktami z klientami (pozyskiwanie i utrzymywanie klientów poprzez działania marketingowe);

W związku z powyższym TOM można określić jako kompleksowe podejście

do wszystkich wymienionych elementów, polegające na optymalnym wykorzystaniu zasobów firmy i uzyskiwaniu przez nią wysokiej

rentowności poprzez utrzymywanie prawidłowych relacji z klientami,

dostarczanie im produktów najwyższej jakości (jakość zewnętrzna) oraz

tworzenie prawidłowych, sprzyjających efektywnej pracy relacji między

pracownikami (jakość wewnętrzna).

Inna definicja TOM - Proces ciągłego polepszania wszystkiego co robimy w

organizacji mając na względzie oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych

klientów.

Definicja jakości zgodna z założeniami TOM to całkowite zaspokojenie

uzgodnionych z klientem jego potrzeb przy najniższych możliwych

kosztach wykonania usługi / dostarczenia produktu.

Jakość należy interpretować w szerokim znaczeniu tego słowa, nie

ograniczając ją tylko do produktu, lecz przede wszystkim należy brać pod

uwagę cały proces produkcji bądź wykonania usługi jak również termin

dostawy, dokumenty i obsługę klienta.

Prekursorami TOM byli:

o W. Edwards Deming

o Joseph M. Juran o Kaoru Ishikawa

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument