Modlitwa duszy pragnącej uświęcić się w Bogu - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Modlitwa duszy pragnącej uświęcić się w Bogu - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (312 KB)
3 strony
496Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości przedstawiające modlitwę duszy pragnącej uświęcić się w Bogu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

MODLITWA DUSZY PRAGNĄCEJ UŚWIĘCID SIĘ W BOGU

Pragnę Panie Jezu, abyś mnie całego przemieniał w Miłosierdzie i abym do szpiku

kości był przeniknięty Tobą!!! Pragnę, abyś był we mnie żywy i aby całe moje życie

było żywe w Tobie!!! Przymnóż mi proszę wiarę żywą i ożywiaj nieustannie mą

duszę!!! Dziękuję Ci za Twojego Ducha Pocieszyciela („…Pana i Ożywiciela”), który

wszystko uświęca i ożywia Swoją mocą nadprzyrodzoną!!! Amen.

Jezu naucz mnie byd Twoim tylko uczniem! Naucz mnie służyd Tobie! Widzisz, że

pomagam swoim najbliższym trochę na siłę, bez zapału… Przymnóż mi proszę

żarliwośd aby Miłosierdzie Twoje we mnie było żywe, ciągle we mnie rozkwitało i

przynosiło owoce! Dopomóż na nowo ciągle zakochiwad się w Tobie! (tzn. w drugim

człowieku, jak najpiękniej przeżywad Eucharystię, jak najgodniej przyjmowad Hostię i

sercem byd jak najbliżej Ciebie!). Dziękuję Ci za to, że mogę Cię wszędzie bronid!

Dziękuję za Twoją Łaskę i wzrok! Bądź błogosławion za Twoje Ciało Eucharystyczne w

chwili, gdy się ofiarowujesz Ojcu!! Bądź pochwalon za to, że możemy się Tobą posilad,

dzięki czemu nieustannie żyjesz w nas!! Spraw Jezu aby świat mógł Cię poznad i

pokochad! Spraw abyśmy się uświęcali w Tobie! Proszę Cię, niech Twoja wola spełnia

się również przeze mnie, aby każdy człowiek zakosztował Twojego Słodkiego

Miłosierdzia, zyskując odpuszczenie grzechów i jednocześnie nagrodę życia

wiecznego!!! Przez Twoje ręce święte przechodzą nasze dusze do Królestwa

Niebieskiego! Panie Jezu bądź blisko, bądź przy nas, bądź w nas i uświęcaj nas mocą

swej Świętej Łaski, która płynie prosto z Twego Serca!!! Bądź nieustannie najlepszym

moim przyjacielem! Tyś jest we mnie światłem, nadzieją, miłością, wiarą, mądrością,

siłą, pięknem, świętością, ostoją, pociechą, drogą, prawdą, życiem, jasnością w

ciemności, słodyczą, miłosierdziem, nauczycielem, Panem i Ojcem!!! Zawsze bądź tym

wszystkim i nigdy nie pozwól bym odłączył się od Ciebie!!! Niech będzie uwielbione

Twoje święte Ciało, Serce, Dusza i nieskooczone Twe Bóstwo!!! Tyś jest moim

Mistrzem - spraw bym tylko od Ciebie się uczył! Proszę Cię tylko, daj mi słyszed Twój

głos bo bardzo słabo Cię słyszę i wiele rzeczy próbuje zakłócid nasz kontakt, otwórz

moje oczy i uszy, wskaż drogę aby spełniad Twoją świętą wolę! Często mam wrażenie,

że tylko ja mówię a Ty słuchasz... Wiem, że mnie słyszysz ale mam wrażenie, że Ty

mało do mnie mówisz… Może chcesz abym trwał w pokorze i czekał na odpowiedni

moment… Może moje modlitwy nie są zgodne z Twoją wolą… Usłysz mnie łaskawie i

bądź moim zawierzeniem, bądź moim zbawieniem, bądź moją SIŁĄ, bądź moją

pokorą, bądź Miłosierdziem we mnie, niech zamieszka Twoja chwała we mnie i niech

Twoje Królowanie zawładnie naszymi sercami! Oddad Tobie pragnę każdy mój

docsity.com

uczynek miłosierdzia (np. wizyta u swojej prababci, pomoc w domu, wrzucenie paru

groszy do pojemnika biednej osoby przed kościołem). Tobie pragnę to wszystko

oddad!!! Przyjmij to proszę i zrób z tego użytek! Przyjmij to na swoją chwałę! Panie

nie wiem dokładnie jaki jesteś bo mówiąc szczerze nie znam Cię… Dopomóż

nieustannie w swoim życiu poznawad Cię i błogosławid! Daj mi nieustannie

udoskonalad się w Tobie! Tyś jest jednocześnie ojcem moim i matką, jesteś moim

bratem i siostrą, jesteś moim jedynym i nieskooczonym Bogiem!!! Tobie pragnę

oddad wszystko, co mam w sercu, wszystkie swoje bóle, myśli, doświadczenie,

wiedzę, jakąkolwiek mądrośd, która od Ciebie pochodzi, każdą dobrą intencję, każdy

mój uśmiech do drugiego człowieka, każdą radosną chwilę i wszystkie swoje

marzenia!!! Niech to wszystko będzie zgodne z Twoją wolą, która jest niczym innym

jak tylko samym Miłosierdziem, dla mojego zbawienia oraz Twojej nieskooczonej

Chwały!!! Naucz byd sprawiedliwym bo sam jesteś najsprawiedliwszy! Ty jesteś

Synem Najwyższego i zasiadasz po prawicy Nieskooczonego, do którego należy

wszystko co w Niebie i na Ziemi! Ty jesteś prawdziwym Mesjaszem, Zbawieniem

naszych dusz i największym Miłośnikiem człowieka! Bądź błogosławiona Twoja Święta

ludzka Natura, bądź błogosławione Twoje Imię, bądź uwielbione Twoje Synostwo,

bądź uwielbiona Twoja Święta Twarz, , bądź uwielbione Twoje Ciało, bądź uwielbione

Twoje serce pełne Łaski i Miłosierdzia!!! Bądź wszech wywyższon za Twoją trwogę,

mękę, krzyż, śmierd, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie!!! Proszę abyś wszystko

to, co jest w nas, zachował na życie wieczne i postąp z nami łagodnie w dniu sądu,

aby zajaśniało dla nas słooce Twojej niezmierzonej Chwały…! Nie pozwól aby w

jakikolwiek sposób człowiek marnował dary, które od Ciebie otrzymuje przez Ducha

Świętego, odsuo od nas wszelką samozagładę i zachowaj od ognia, który nigdy nie

gaśnie!!! Niech z naszych serc płynie do Ciebie wszelka pieśo Chwały, Uwielbienia i

dziękczynienia za wszystko, co od Ciebie dostaliśmy! Proszę Cię, odpuśd nam nasze

słabości, przebacz wszystkim, którzy Cię obrażają, znieważają i zasmucają!!! Niech

Nadzieja, którą dostaliśmy od Ciebie nieustannie pozwala nam trwad blisko Ciebie i

niech dusza nasza cieszy się z Twojej obecności!!! Tyś jest rozkoszą naszych dusz,

jesteś naszym Pasterzem, Obroocą i Mocą niepojętą!!! Ty – jako Bóg nieskooczony,

udzielasz nam hojnie swego przebaczenia i dajesz początek nowemu życiu – życiu w

Twojej Łasce i świętości…! Twoje Królestwo nie ma kooca; ufam, że Twoje

Miłosierdzie nie zna granic… Ty nie cofasz się przed odpuszczeniem nawet

najcięższego grzechu… Nie brzydzisz się żadnym człowiekiem! Niech moje życie oraz

życie moich braci i sióstr będzie wypełnieniem Woli Twego wielkiego Miłosierdzia!!!

Niech Twoje Miłosierdzie we mnie zaraża także innych ludzi! Niech Twoja Łaska

prowadzi nas, dotknie każdą ludzką istotę i prowadzi nas do wiecznej szczęśliwości!

Tylko w Tobie znajdujemy życie!!! Tylko Tyś jest największą Prawdą!!! Tylko w Twoim

docsity.com

Miłosierdziu jest nasze zbawienie!!! Tylko Ty jesteś naszą Chwałą!!! Tylko Ty jesteś w

człowieku źródłem szczęścia!!! Tylko do Ciebie należymy i Ciebie pragną nasze głodne

dusze!!! Tylko Ty jesteś naszym Marzeniem i wieczną dla nas Nagrodą!!! Tylko Twoja

miłośd (22:14) przekracza wszelkie możliwe granice i Łaska Twoja ma moc uświęcad

nasze serca!!! Tylko Ty jesteś prawdziwym Odkupicielem rodzaju ludzkiego!!! Tylko

Twoje Miłosierdzie jest Prawdą, nową Nadzieją, nieskooczoną Chwałą i wiecznym

rajem!!! Tylko Ty jesteś Najwyższym i pełnym Chwały Bogiem w Bogu Ojcu

Wszechmogącym i Duchu Świętym!!! JEZU CICHY I POKORNY SERCEM, UCZYO SERCA

NASZE WEDLE SERCA WŁASNEGO!!! Amen.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument