Struktury organizacji - Notatki - Zarządzanie - Część 1, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Struktury organizacji - Notatki - Zarządzanie - Część 1, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics

PDF (2 MB)
14 strona
440Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z zakresu zarządzania: struktury organizacji. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 14
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument

STRUKTURY ORGANIZACYJNE I CH PARAMETRY

Agnieszka Sopińska docsity.com

Organizowanie

Decydowanie o najlepszym

grupowaniu działań i zasobów

organizacji

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Rodzaje struktur działalności organizacji

Przedsiębiorstwo może realizować swoje cele za pomocą struktury:

Organizacyjnej (więzi hierarchiczne)

Kapitałowej (więzi

Kontraktowej

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Rodzaje działalności przedsiębiorstwa X

Młyn

Piekarnia

Produkcja makaronów Hurtownia

Sklepy

Gastronomia

Agnieszka Sopińska

Szpitale

Szkoły

docsity.com

A. Struktura organizacyjna:

Zbiór reguł porządkujących zachowania uczestników organizacji.

Skupia niesamodzielne prawnie podmioty gospodarcze (komórki organizacyjne, piony, wydziały), które tworzą przedsiębiorstwo.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Przedsiębiorstwo X-więzi hierarchiczne

Dyrektor

Z-ca ds. Produkcji Z-ca ds. Handlu

Zakład Młynarski

Piekarnie

Zakład Produkcji Makaronu

Hurtownie

Sklep nr 1

Sklep nr 2

Agnieszka Sopińska docsity.com

B. Struktury kapitałowe

Struktury kapitałowe – elementami ich są

samodzielne prawnie podmioty gospodarcze

w postaci spółek kapitałowych.

Podporządkowanie wynika z posiadania

udziałów lub akcji w spółkach.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Holding X-więzi kapitałowe

Zarząd Holdingu

100%

Spółka Młynarska

80% 100% 60%

Spółka Makarony

Spółka Piekarska

Hurtownie

Sklep 1 Sklep

2

Agnieszka Sopińska docsity.com

Schemat struktury kapitałowej

Podmiot nadrzędny

Spółka-matka

Grupa kapitałowa

Spółki-córki stowarzyszone

(20-50%)

Spółki związane

(<20%)

Spółki-córki zależne

(>50%)

Podmioty podporządkowane

Oddziaływanie właścicielskie

Podporządkowanie kapitałowe

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Typy grup kapitałowych (holdingów):

Koncernowe (operacyjne)-spółka-matka sama realizuje swoje cele gospodarcze, a dodatkowo koordynuje i kontroluje działania spółek w których ma udziały; duży poziom centralizacji decyzji, dominująca pozycja spółki-matki;

Strategiczne (zarządcze)- spółka-matka sama nie prowadzi działalności gospodarczej, a zajmuje się ustaleniem i kontrolą realizacji strategii całej grupy;

Finansowe- spółka-matka nie ustala strategii dla spółek-córek, a jedynie zajmuje się wspólną polityką finansową oraz realizacją swoich praw właścicielskich.

docsity.com

C. Struktury kontraktowe

Struktury kontraktowe – są efektem zawierania umów o współpracy miedzy samodzielnymi podmiotami.

Formy:

Umowy handlowe (świadczenia jednorazowe)

Porozumienia handlowe (świadczenia długookresowe)

Licencje

Franczyza

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Przedsiębiorstwo X-więzi kontraktowe

Dyr. d/s Produkcji

Zakład Piekarniczy

DOSTAWCY

Transport

Opakowania

Media

Maszyny

Banki

Dyrektor

Zakład Produkcji Makaronu

NABYWCY

Hurtownie

Detal

Gastronomia

Szpitale

Szkoły i przedszkola

Zakład Młynarski

Dodatki

Agnieszka Sopińska docsity.com

Sieci współpracujących podmiotów z przedsiębiorstwem X

Podmiot A

Pod miot

X

Podmiot D Podmiot W

Podmiot K

Agnieszka Sopińska docsity.com

Rodzaje sieci:

Zdominowana / równorzędnych partnerów;

Popytowa / podażowa /wspomagania;

Typu gwiazda / każdy z każdym /poddostawców;

Dostawców /producentów /klientów /kooperacji technologicznej / koalicje standardu;

Statyczna /dynamiczna /tymczasowa;

Agnieszka Sopińska docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 14 pages
Pobierz dokument