Wpływ temperatury na owady - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia
Grzegorz
Grzegorz11 czerwca 2013

Wpływ temperatury na owady - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia

PDF (161 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ochrona środowiska: notatki z zakresu ochrony roślin dotyczące wpływu temperatury na owady.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Wpływ temp.na owady;wykorzystanie przy prognozowaniu szkód (met

subtemperatur)-suma temp efektywnych,każdy gat.zmiennocieplny potrzebuje do

swojego rozwoju określona ilość ciepła,ta ilość ciepła jest stała dla określonego gat.i

określonego stadium rozwojowego, ilość ciepła którą potrzebuje organizm jest zalezna

od strefy klimatycznej,ale tam gdzie będzie temp wyższa rozwój gat.bedzie szybszy

ponieważ gat.wczesniej osiągnie okreslona ilość ciepła. Temp efektywnymi są

wszystkie temp powyżej 0 fizjologicznego. Zero fizjologiczne to temp powyżej której

nie wystapi rozwój gat. Oblicza się to roznicą miedzy srednia dobowa a 0C

fizjologicznym(wszystkie temp powyżej 0 fizjologicznego będą temp efektywnymi)

C=(T-t)D C-oznacza sumę ciepła(suma temp efekt.)T-tepm otoczenia(średnia dobowa).

T-próg(zero fizjologiczne gat) jest to temp progowa powyżej której możliwy jest rozwój

danego organizmu. D-ilosc dni. Wartość tej sumy jest dla danego gat stała i niezależna

od rejonu w jakim szkod.rozwija się. Dla stonki ziemniaczanej suma temp efektywnych

od wylotu wiosennego chrząszczy do wylotu letniego pok.wynosi 390C. do sumowania

temp efektywnych niezbędny jest tzw.próg szkodliwości.dla stonki wynosi 11,5C,

sumowanie temp wykonuje się w sposób;od średniej dziennej odejmujemy próg

szkodliwości a róznica stanowi temp efektywną dla danego dnia. Dysponując

dokładnymi pomiarami temp powietrza istnieje możliwość kontroli rozwoju szkodnika i

przewidywanie na kilka dni naprzód pojaw poszczególnych jego stadiów rozwojowych.

Prognozowanie: 1)można określić wskaźnik prawdopodobieństwa rozwoju tj

W=S/S1 (w-wskaźnik prawdopodobieństwa, S-suma ciepła dla danej miejscowości, S1-

suma ciepła konieczna dla pełnego rozwoju) jeżeli W jest mniejsze od jedności rozwoj

jest niemożliwy, jeżeli W jest 1-2=1pokolenie rocznie a jak W jest powyżej 2 wtedy 2

pokolenia rocznie. Wahania temp wpływają stymulującą na rozwój danego gat.

Np.owocówki jabłkóweczki, 7-8%szybciej owocówka się rozwija w warunkach

zmiennej temp niż w hodowli o stałych warunkach. 2):rejonywystępowania-ustalone

zostały mapy gdzie jest możliwśc rozwoju 2pok stonki, niższe temp (rejony

górskie).3):znajomość przebiegu pogody pozwala że możemy określić szkodliwość

gatunków. 4)szybkość rozwoju-im wyższe temp to rozwój gat może byś szybszy, ale

mogą powodować tez śmiertelność owadów o kłująco-ssącym aparacie

gębowym.5)niskie temp w magazynach-dotyczą gat które zostają do nas zawleczone i

docsity.com

zasadniczo wystąpi w środowisku zamkniętym. 6)wysokie temp do bezpośredniego

zabijania szkodników np.moczenie rozsady.

Woda- niezbędny składnik organizmów żywych, zależą od obecności wody i jej

odpowiedniego % udziału w żywej tkance, każda zmiana tej ilości wody nie powoduje

różne konsekwencje, jej niedobór prowadzi do zahamowania czynności życiowych.

Zawartośc wody w tk.roslinnych jest duza 46-92%. Mniej więcej podobne wartości sa

SA owadów w ich ciele. U osobników młodszych zawartość wody jest wieksza niż u

starszych, w miarę starzenia dochodzi do wysychania organizmu.

Wykorzystanie wody do zwalcz szkod. Silny strumien wody może rozbić namioty

(namiotnik owocowy)

Wysuszenie pokarmu dotyczy ow żerujących w spichrzach i magazynach (wołek

zbożowy przy wilgot. Ziarna poniżej 15% ma gorsze warunki rozwoju, obniżenie

jeszcze di 12% -niemożliwy jest rozwój larw ,dalsza obniżka do 10 % jes niemożliwa

Zalewanie wodą sztuczne deszczowanie może być użyte do sezonowego zatapiania

pól-niszczenie szkodników

Woda jako przynęta pokarmowa w pomieszczeniach zamkniętych atrakcyjna

przynęta np. dla mrowek faraona, Chełmce

Pochodzenie wody w organizmie: woda może być absorbowana ze środowiska

przenikając przez wew.organy ciała i wchłaniane przez tkanki,-może dostawać się

bezpośrednio przez przewód pokarmowy,-woda metaboliczna,wiele gatunków

wykorzystuje w mniejszym lub większym stopniu pochodzącą z przemian materii=woda

wyzwolona powstaje z rozkładu tłuszczu lub cukru w mniejszym stopniu z białek

,utleniania wodoru i węgla w ciele zwierzęcia.

Wartości jeśli powstaje ta woda ;100g tłuszczu powstaje przy rozkładzie 107gwody ,

100g weglowod powstaje przy rozkuł 55g wody, 100g białek przy rozkładzie 41g wody.

Ochrona przed wysychaniem ciała:

1)nieprzepuszczalne powłoki ciała owadów ,okryte oskórkiem zeskleretyzowanym

(chityna) 5-10% u mszycy skórek pokryty woskową wydzieliną. SA trudne do

zwalczania ponieważ wydzielina utrudnia dostanie się insektycydu.

2)przystosowanie biologiczne gat.np młodocianych stadiów rozwojowych, poczwarek

,oprzedy., określone stadium rozwojowe żyjące na roślinach lnu , produktach

docsity.com

magazynowych, mogą wytworzyć różne składniki ochraniające ciało, ,bobówka to też

osłona pezd niekorzystnymi warunkai np. zywiał chlebowiec z produktów mąki budują

sobien oprzed wew którego żerują to w celu zminimalizowania utraty wody.

3)-budowa tchawek,utrata wodyzwiazana jest z procesem oddychalnosci tchawki się

zamykają gdy nadmiernie obniza się wilgotnośc powietrza.

4)-sucha wydzielina,wydalanie prod.metabolizmu na zewnątrz wydalany jest kw

moczowy w postaci suchego nalotu.

5)ograniczenie aktywności.zjawisko estywacji(zj snu letniego),może nastąpić pod

wpływem zmniejszania się wilgotności powietrza oraz zawartości wody w pokarmie

czyli ograniczenie aktywności.np pedzik przedzimek w lecie gąsienice i poczwarki

długo są w stanie odrętwienia.

6)nocny tryb życia-w suchym środowiskach żyją owady często wykazują nocną

aktywność.

7)regulacje wilgotności przez tworzeniegniazd i korytarzy.

8)migracje czyli aktywne przemieszczanie się ,szukanie korzystniejszych warunków

wilgotnościowych.np korniki robią tworza specjalne otwory wentylacyjne wkorze co

służy oziębieniu i wyrównaniu wilgoci

9) wykorzystywanie wody metabolicznej. Woda ma wysoką pojemność cieplna i wys

siepło parowania wiec w upalne dni parowanie to najskutecz. Sposób obniżenia temp

ciała .przy powolnej utracie wody mogą być zachowane wszystkie proc z przemiana

materii.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument