Zadania z makroekonomii - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Zadania z makroekonomii - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University

PDF (128 KB)
2 strony
8Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu ekonomii: zadania z makroekonomii.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Zadania

Zadanie l Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w

danym roku, wyrażone w cenach bieżących:

Składniki PKB Wartość (min jednostek pieniężnych) Wydatki konsumpcyjne 300000 Inwestycje 182000 Wydatki państwa na produkty i usługi 95000 Subsydia 10000 Podatki pośrednie 65000 Dochody netto z własności za granicą 12000 Eksport 90000 Import 120000 Amortyzacja 50000

Oblicz: a. PKB w cenach rynkowych. b. PKB w cenach czynników produkcji. c. PNB w cenach rynkowych. d. PNB w cenach czynników produkcji. e. PNN (dochód narodowy).

Zadanie 2 W gospodarce w latach 1994-1996 produkowane są trzy dobra: A,

B i C. Wypełnij podaną tabelę:

Dobro Ilość wytworzona Cena

Wartość produkcji (ceny bieżące)

Wartość produkcji (ceny stałe)

1994 1995 1996 1994 1995 1996 1994 1995 1996 1994 1995 1996

A B C

100 50

40

120 80 60

200 100 80

3 4 2

5 5

3

6 8 4

Oblicz (rok 1994 jest rokiem bazowym): a. Nominalny i realny PKB w latach: 1994, 1995 i 1996. b. Deflator PKB w latach: 1994, 1995 i 1996.

Zadanie 3 Podana tabela przedstawia kolejne etapy produkcji samochodu.

Stadium produkcji samochodu

Wpływy ze sprzedaży

Koszty materiałów i dóbr pośrednich

Wartość dodana

Ruda żelaza Stal Elementy konstrukcyjne Samochód Razem

700 1600 3000

4800

0

a. Uzupełnij tabelę. b. O ile jednostek pieniężnych zostałby zawyżony PKB, gdyby do

jego obliczenia wykorzystano wszystkie wpływy ze sprzedaży, a nie tylko samą wartość dodaną?

Zadanie 4 W danej gospodarce PKB w cenach stałych z roku 1992 wyniósł 155

mld jednostek pieniężnych w roku 1994 i 162 mld j.p. w roku 1996. PKB liczony w cenach bieżących wyniósł 150 mld j.p. w roku 1992, 160 mld j.p. w roku 1994 oraz 175 mld j.p. w roku 1996. Na podstawie powyższych danych uzupełnij podaną tabelę.

Lata PKB w cenach stałych (mld j.p.)

Stopa wzrostu PKB w cenach stałych (%)

PKB w cenach bieżących (mld j.p.)

Stopa wzrostu PKB w cenach bieżących (%)

Deflator PKB

1992 1994 1996

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument