Plan operacyjny - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Plan operacyjny - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (231 KB)
3 strony
517Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zarządzania strategicznego: plan operacyjny to zbiór decyzji określających konkretne zadania i działania konieczne do poprawnego ich wykonywania w przewidzianym ściśle czasie oraz warunki...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

PYTANIE 39

Plan operacyjny – zbiór decyzji określających konkretne zadania i

działania konieczne do poprawnego ich wykonywania w przewidzianym

ściśle czasie oraz warunki wew. i zew. które muszą być dotrzymane przy

realizacji poszczególnych zadań i czynności. Zajmują się one szczegółami potrzebnymi do uwzględnienia planów strategicznych w codziennych

działaniach operacyjnych organizacji. Plany operacyjne dzielą się na:

jednorazowe, opracowane tak, aby kończyły się z chwilą osiągnięcia

określonych, niepowtarzalnych celów. Planty trwale obowiązujące są znormalizowanymi sposobami działania w powtarzających się, możliwych

do przewidzenia sytuacjach. Poprawnie opracowany plan musi być

wyraźnie powiązany z długofalowymi celami organizacji. Muszą one też

być wymierne tak, aby wynikli danej jednostki bezdyskusyjnie kwantyfikowały efektywność działania.

Podejście Obłója

Podstawowym problemem wielu firm jest fakt, że pomiędzy ich

werbalną strategią a praktyką działania jest ogromna luka. Firmy głoszą ustami zarządu strategiczne deklaracje, menedżerowie wraz z

konsultantami budują strategie, ale nikt potem nie realizuje ich w

praktyce. Sprawy bieżące przesłaniają nam zadania strategiczne.

„ Jedynym sposobem na to, aby zaradzić naturalnemu procesowi wypierania strategii przez sprawy bieżące operacyjnego zarządzania, jest wbudowanie w codzienność zarządzania rygorystycznie formułowanych celów, przedsięwzięć strategicznych i wskaźników ich realizacji” - Obłój

Trzy fundamentalne zasady formułowania celów strategicznych oraz funkcjonalnych programów działania pomagają utrzymać prymat strategii

nad operacjami. Są to :

1) Zaangażowanie naczelnego kierownictwa – to właśnie zarząd jest

odpowiedzialny za wdrożenie strategii, i to cały a nie wydelegowany

przedstawiciel. Najlepszym sposobem wzbudzenia troski zarządu o strategię jest związanie jednego członka z jednym programem i

uzależnienie jego premii od wyników – prymitywne, ale efektywne. Liczba

programów nie powinna być duża 2-4. Jeżeli firma nie ma jednoznacznych

priorytetów wynikających z konkretnych uwarunkowań sytuacyjnych, to dwa fundamentalne programy funkcjonalne dotyczą marketingu i

finansów.

Program marketingowy dotyczący produktów i rynków, powinien się

skoncentrować na poprawie obsługi klienta.  Program finansowy ma dwa istotne aspekty:

a) wybory dotyczące finansowania strategii – czy korzystać ze środków

własnych, kredytu., emisji akcji

docsity.com

b) dotyczy spójności mierników finansowych i celów operacyjnych, co

podkreślają konsultanci Kaplan i Norton w swojej koncepcji ”

zrównoważonych mierników.”

2) Pomiar efektów – koncepcja Kaplana i Nortona prowadzi do zbudowania w firmie systemu kontrolnych wskaźników. Menedżerowie

powinni się skoncentrować, zdaniem autorów koncepcji, na jednoczesnym

i systematycznym pomiarze wskaźników efektywności w czterech

obszarach funkcjonowania organizacji: marketingowym, organizacyjnym, innowcyjmnym i finansowym.

Obszar marketingowy (perspektyw odbiorców) – jak firmę oceniają

klienci np.: ze względu na czas, jakość, system obsługi, można też użyć

benchmarkingu porównując się z najsilniejszym konkurentem.  Obszar organizacyjny – jest równie ważny jak marketingowy.

Menedżerowie muszą się skoncentrować na tych aspektach

operacyjnego zarządzania, które są krytycznie istotne dla zaspokojenia

potrzeb odbiorców. Typowymi wskaźnikami kontrolowanymi na poziomie operacji są koszty, czas, bezpieczeństwo pracy.

Obszar innowacyjny (uczenie się i wzrost) – wnosi wymiar dynamiki

do analizy funkcjonowania organizacji. Typowe mierniki innowacyjności

firmy są związane z udziałem nowych wyrobów w sprzedaży, liczbą

sugestii pracowniczych i wdrażanych usprawnień, udanymi wdrożeniami8 takich programów jak Total Quality Management, czy

Continuous Improvement.

Obszar finansowy - pytamy czy strategia firmy i sposób jej

wdrożenia poprawia krótkookresowo i długookresowo sytuację finansową firmy, kontrolując przykładowo poziom cash flow.

Koncepcja Kaplana i Nortona zmusza kadrę kierowniczą do

systematycznego pomiaru stopnia realizacji strategii, do jednoznacznego

przejścia od poziomu intencji i dobrych pomysłów do poziomu twardych mierników. Jej istotą jest stwierdzenie, że cele i programy muszą być

mierzalne – czego nie można zmierzyć, nie da się osiągnąć.

3) Prostota - z jednej strony, cele i programy działania muszą być

zrozumiałe dla większości (najlepiej dla wszystkich) pracowników firmy.

Niewiele osób – poza ścisłą kadrą menedżerską – jest w stanie ocenić znaczenie i zrozumieć wymowę takich wskaźników, jak relatywny udział w

rynku, zróżnicowanie asortymentu, produktywność sprzedawców czy

marża pokrycia. Z drugiej strony, aby wszyscy pracownicy mogli

jednoznacznie wiedzieć, o co chodzi w strategii, muszą rozumieć sens celów, sposób ich pomiaru oraz związek konkretnych programów z

realizacją strategii. Wymaga to, oprócz doboru prostych celów i

programów, przeszkolenia pracowników w ich interpretacji i realizacji,

powiązania sys. Wynagradzania z realizacja [poszczególnych programów.

Podejście Krupskiego

Jest skandalicznie napisane. Musiałbym przepisać żywcem – Rozdział 4

„Implementacja strategii” , strony 300 – 368. Generalnie zwraca on

docsity.com

uwagę, że najważniejsze przy wprowadzaniu strategii jest dopasowanie do

niej struktury organizacyjnej ( tu wyróżnia trzy fazy rozwoju niszy

rynkowej), oraz uwzględnienie kultury organizacyjnej.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument