Fotoperiodyzm - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia. University of Podlasie in Siedlce
Grzegorz
Grzegorz11 czerwca 2013

Fotoperiodyzm - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia. University of Podlasie in Siedlce

PDF (207 KB)
3 strony
876Liczba odwiedzin
Opis
Ochrona środowiska: notatki z zakresu ochrony roślin dotyczące fotoperiodyzmu; diapauzy, estywacji i znaczenie wiatru.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

4. Temperatura – duże znaczenie mogą mieć dla owadów temp, tak dobowe jak

sezonowe. W powierzchniowych warstwach wahania są duże w przeciwieństwie do

głębszych. Dobowe zmiany mogą sięgać nawet w głąb do 1 m, ale poniżej 30 cm te

wahania są minimalne. Fale termiczne rozchodzą się w glebie powoli, wyczuwane są w

glebie z pewnym opóźnieniem. Gleby mają różną pojemność cieplną.

Fotoperiodyzm decyduje o zimowej diapauzie.

Występuje jako reakcja na okresowe zmiany dł. Dnia i nocy .Jest ścisle określone dla

każdego punktu globu i uwarunkowane zj. Atmosf. Jest to regulator rozwoju i

rozmnażania się u owadów z przeobrażeniem zupełnym reakcje na fotoperiodyzm są

częstsze . Synchronizowane są spadkami temp jesienia i wiosną i indukują diapałze

zimową .zahamowanie funkcji życiowych może być skutkiem pogorszenia warunków

życia min. Braku pokarmu, temp.

Diapauzą u org. żywych nazywamy takie zjawiska życiowe, które występują jako

reakcja na okresowe zmiany długości dnia i nocy. Odgrywa rolę jako regulator wzrostu i

rozmnażania – okres naświetlania. Wyraźne sezonowe zmiany widoczne u mszyc i

Heteroptera – miodówki i skoczki. Przejście w stan diapauzy może być wynikiem

okresowego pogorszenia warunków życiowych. Cechą diapauzy są specyficzne zmiany

fizjologiczne, które przygotowują organizm owada do przetrwania niesprzyjających

warunków. Te przemiany różnią diapauzę od chwilowych zmian spoczynkowych.

Estywacja – inna diapauza, inaczej spoczynek letni - spowolnienie procesów życiowych

o charakterze przystosowawczym, zwiększające tolerancję organizmów wobec

niesprzyjających warunków środowiskowych. Estywacja jest to stan odrętwienia, w jaki

zapadają organizmy podczas lata, wywołany wpływem środowiska zewnętrznego (brak

wilgoci i pokarmu) i wewnętrznego. Wrażliwość na fotoperiodyzm mogą wykazywać

wszystkie stadia rozwojowe, ale dla każdego owada będą to różne stadia. Najczęściej na

działanie światła jest wrażliwe stadium poprzedzające diapauzę. Ten bodziec świetlny to

sygnał uruchamiający procesy fizjologiczne. Działanie różnych części widma

świetlnego jest różne. Różne gat. owadów reagują różnie. Większość gatunków

badanych na długofalową część widma, reaguje jak na ciemność – zapada w diapauzę.

Krótkofalowe – może być przyjmowana jako światło, rozwój ale bez diapauzy

docsity.com

. Wyróżnia się 2 typy reakcji fotoperiodycznej: *owady dnia długiego – rozwijają się

bez zapadania w diapauzę, przy stałym świetle 24h lub przy dniu dłuższym niż wartość

krytyczna dla danego gatunku. Skrócenie dnia poniżej wielkości krytycznej wywołuje

diapauzę. Ten rozwój u nas przeważa u tych, które mają więcej niż 1 pok./rok. *owady

dnia krótkiego – rozwijają się bez diapauzy, długi dzień ich hamuje. Rolnice (gąsienica)

rozwijają się przy dniu krótkim 12h. Różne rodzaje fotoper. wykazują osobniki tego

samego gatunku, ale różnej płci. U komarów długość dnia wpływa na długość

zimujących ♀. ♂nie wykazują żadnej wrażliwości na długość dnia.

Zjawiska regulowane przez sezonowe zmiany długości dnia mogą wpływać na

morfologię niektórych gat.: kratkowiec – motyl (f. wiosenna – złocista, f. letnia –

ciemna). Reguła (Prufera) – dotyczy osobników, które wyst bardziej na południe, są

ciemno zabarwione. Mszyce - wysokie temp i długi dzień sprzyja powstawaniu mszyc

dzieworodnych, a krótki 14h i obniżona temp powodowały powstawanie zarodków

mszyc jednorodnych. Pojawianie się mszyc uskrzydlonych jest też związane z

zagęszczeniem kolonii, brak pokarmu w odpowiednim momencie oraz zmiany

biochemiczne w roślinie. Tworzą się osobniki uskrzydlone i pojaw pok. płciowego,

których funkcją jest zabezpieczenie gat. przez złożenie jaj zimowych regulowane

bodźcem świetlnym.

SWIATŁO decydując też o czynnościach wyst chronologii form bezskrzydli i uskrzydl.

Oraz form płuciow i bezpłuc. (np. u mszyc pokolenie płuciow występ jesienią ,osob płuc

pojawiaja się w okresie dnia krótkiego, Proces ustalenia płci i formy zarod. Wystep już

w II stad larwalnym matki. Długi dzien i wysoka temp. –powstają dzieworodne samice

.Skracanie dnia do 14 godz i niższa temp –powst zarod. Dzieworodnych .W ciemności

powstaje potomstwo mieszane .Powstanie form uskrzydlonych związane jest ze

światłem ale taż ze składem chemicz roślin . Pojawienie się pokoleń płciowych

związane jest ze światłem .Reakcja na dł dnia może zależeć od temp.

WIATR ważny czynnik wpływający na rozprzestrzenianie się. Jest sygnałem

orientalnym ,jest informatorem dla zmysłu chemicz owadów z wiatrem ponoszone są

zapachy

docsity.com

Wiatr, a rola owadów owady mają dużą łatwość w rozprzestrzenianiu dzięki

swobodnemu przelotowi z jednego środ do drugiego, jednak siła ich mięśni jest

ograniczona. Dużą rolę odgrywa wiatr, który jest nośnikiem. Owady latają z określoną

prędkością: złotook – 2km/h, bielinek 6-8km/h, zawisaki 54km/h. Częściej obserwuje

się owady półpasywne, u których skrzydła są płaszczyzną nośną. Kierunek i siła wiatru

będą regulować szybkość i zasięg rozprzestrzeniania się owadów. Wiatr przenosi nie

tylko owady uskrzydlone, ale też obiekty bez skrzydeł, takie jak gąsienice znamionówki

– za pomocą włosków, które posiadają. Przylżeńce – skrzydła wąskie, na brzegu

strzępina i to jest zwiększenie pow. lotnej. Loty półpasywne określa się jako zjawisko

masowe. Plankton owadzi znajduje się na wysokości 5 km na pow. Ziemi (jaskółki

latają nisko – będzie deszcz ->zwiększa się wilg, która jest przez owady absorbowana i

owad staje się cięższy). Owady często podejmują lot aktywny podnosząc się do góry,

napotykają prądy pow. (kominy) i są przerzucane na większe odległości, w zależności

od prędkości i kierunku wiatru. Niektóre gat. owadów to silni lotnicy, mogą przelecieć

kilkaset, a nawet kilka tysięcy km, np. zawisak trupia główka – przelatuje z płn. części

Afryki. Jest to gat., który rozwija się na ziemniakach, w naszych warunkach widoczny

końcem VIII. Gąsienice nie mają możliwości pełnego rozwoju, gdyż wtedy zaczyna się

sprzęt i nie powinien znajdować się na liście chronionych gat.

Wiatr wpływa na kierunek i rozprzestrzenianie się owadów np. stonka ziemniaczana –

Ameryka i Europa, tempo opanowania nowych terenów było uzależnione od kierunku

panujących wiatrów, z zach. na wschód. W kierunku płd. 20 km/rok. Na terenach

pustynnych i kserotermicznych niska trawa – motyle i muchówki są rzadkie, liczne

prosto- i równoskrzydłe.

Rozrywanie związków ekologicznychwiatr może być też siłą niszczącą, oprócz

niszczenia szkodników, np. kolonie mszyc, niszczy też gat. pożyteczne (bzygi, złotooki,

pryszczarki). Np. po przejściu huraganu kolonia mszyc zginęła w 80%-ach w tym m.in..

mszyce zakażone grzybem i spasożytowane, po 2 tygodniach ponownie się rozwinęła

osiągając większą liczbę.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument