Streszczenie Bitwy pod Grunwaldem - Notatki - Historia, Notatki'z Historia. University of Warsaw
Aleksander88
Aleksander8829 marca 2013

Streszczenie Bitwy pod Grunwaldem - Notatki - Historia, Notatki'z Historia. University of Warsaw

RTF (32 KB)
1 strona
678Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki przedstawiające streszczenie bitwy pod Grunwaldem.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Streszczenie Bitwy pod Grunwaldem

Bitwa pod Grunwaldem była ostatnią wielką bitwą średniowieczną. Została stoczona 15 lipca 1410 roku, pomiędzy Zakonem Krzyżackim pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połąconymi siłami polskimi, litewsko-ruskimi i oddziałami czeskimi, pod dowództwem króla Władysława II Jagiełły i księcia Witolda. Polskie oddziały w liczbie 34 tys. żołnierzy stanęły naprzeciwko oddzialom krzyżackim, które liczyły 21 tys. Bitwa rozpoczęła się o godzinie 9.00 i zakończyła o 19.30. Walki składały się z trzech faz. każda faza charakteryzowała się uczestnictwem innych formacji wojskowych. Większa liczba wojsk polskich równoważyła lepsze uzbrojenie i większe umiejętności wojsk krzyżackich. Wynik bitwy miał zasadniczy wpływ na stosunki polityczne w ówczesnej Europie. Nie tylko ostatecznie załamał potęgę Zakonu, ale również wyniósł dynastię jagiellońską do rangi najważniejszych na kontynencie. Trofeami wojennymi było przede wszystkim 51 chorągwi krzyżackich.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument