Podstawy statystyki, egzamin - Notatki - Statystyka - Część 2, Notatki'z Statystyka. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8424 marca 2013

Podstawy statystyki, egzamin - Notatki - Statystyka - Część 2, Notatki'z Statystyka. Warsaw School of Economics

PDF (73 KB)
2 strony
560Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z zakresu statystyki: podstawy statystyki, egzamin. Część 2.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

1

Egzamin ze statystyki, Studia Licencjackie Stacjonarne Termin II /wrzesień 2009 B Przy rozwiązywaniu zadań, jeśli to konieczne, należy przyjąć poziom istotności 0,05 i współczynnik ufności 0,95. Zadanie 1 Dane są informacje o strukturze wieku osób pracujących i bezrobotnych w Polsce w IV kwartale 2007 r.: Wiek (w latach) Pracujący (w %) Bezrobotni (w %)

15-25 10 24 25-35 29 31 35-45 26 22 45-55 25 16 55-65 10 7

Razem 100 100 Ponadto wiadomo, że: Parametr Pracujący Bezrobotni Wariancja wieku 133,84 149,99 Trzeci moment centralny dla wieku 120,67 768,40

a) Czy prawdą jest, że średnia wieku osób pracujących jest większa niż średnia wieku osób bezrobotnych? Oblicz odpowiednie miary i uzasadnij odpowiedź. (2 pkt.)

b) Za pomocą odpowiednich miar, oceń i porównaj asymetrię (kierunek oraz siłę) rozkładu wieku osób pracujących oraz bezrobotnych. (2 pkt.)

Zadanie 3 Elektroniczny pomiar widowni telewizyjnej dostarczył następujących informacji na temat czasu przeznaczonego na oglądanie telewizji w ciągu dnia według wykształcenia wśród losowo wybranych 1000 dorosłych osób:

Wykształcenie Liczba osób

Średni czas oglądania telewizji w ciągu dnia

w godz. Wyższe 110 3 Średnie 300 3,2 zasadnicze 340 3,5 podstawowe 250 3,8

Razem 1000 X Ponadto wiadomo, że średni dzienny czas dla całej próby wyniósł 3,43 godz. a całkowita wariancja czasu oglądania telewizji 1,69 (godz.)² (wariancja nieobciążona)

docsity.com

2

a) Oszacuj punktowo (oraz podaj standardowy błąd szacunku) i przedziałowo średni czas spędzony w ciągu dnia przed telewizorem w całej populacji dorosłych osób (zinterpretuj wyniki). (3 pkt.)

b) Jakie jest prawdopodobieństwo, że 20 września 1000 losowo wybranych dorosłych osób poświęci średnio ponad 3,5 godziny na oglądanie telewizji? Przyjąć założenie, że wartości parametrów rozkładu czasu przeznaczonego na oglądanie telewizji są takie same jak w próbie. (2 pkt.)

c) Czy na podstawie danych w tabeli można stwierdzić, że w całej populacji więcej niż 10% dorosłych telewidzów ma wykształcenie wyższe? Zweryfikuj odpowiednią hipotezę statystyczną. (4 pkt.)

Zadanie 5. Otoczyć kółkiem prawidłową odpowiedź T-tak ; N-nie Odpowiedź poprawna 1 pkt;, odpowiedź błędna -1 pkt; brak odpowiedzi 0 pkt

1. Estymator Tn pewnego parametru o wartości oczekiwanej a i wariancji b jest estymatorem nieobciążonym i najefektywniejszym a) Wariancja każdego innego estymatora tego parametru jest mniejsza niż b T N b) Każdy inny estymator tego parametru, którego wartość oczekiwana jest różna od a,

jest estymatorem obciążonym T N c) Wartość estymatora tego parametru uzyskana na podstawie dowolnej próby zawsze

wynosi a T N

1. Tabliczka czekolady waży przeciętnie 100 g, a odchylenie standardowe jej wagi wynosi 1 gram, natomiast kaczka (mrożona) waży przeciętnie 2 kilogramy (2000 gramów), a odchylenie standardowe jej wagi wynosi 10 gramów. a) Zmienność wagi kaczki jest większa niż wagi tabliczki czekolady T N b) Jeżeli najczęściej występują kaczki o wadze około 1,9 kg, to waga kaczek mrożonych ma w

próbie rozkład normalny T N

c) Jeżeli co piąta czekolada waży co najwyżej 99,3 gramów, to kwartyl pierwszy rozkładu wagi tabliczek czekolady jest nie mniejszy niż 99,3

T N

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument