Rodzaje korzystania z wód - Notatki - Geografia, Notatki'z Geografia
Maciej
Maciej28 maja 2013

Rodzaje korzystania z wód - Notatki - Geografia, Notatki'z Geografia

RTF (32 KB)
1 strona
837Liczba odwiedzin
Opis
Geografia: notatki z zakresu geografii opisujace rodzaje korzystania z wód.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Rodzaje korzystania z wód Rodzaje korzystania z wód 1. powszechne - umożliwia ludziom korzystanie z wód poprzez ich udostępnianie dla wypoczynku, sportów wodnych , wędkarstwa i zaspakajanie potrzeb bytowych człowieka oraz potrzeb gospodarstwa. Powszechnym korzystaniem z wód są objęte wszystkie śródlądowe wody powierzchniowe oraz morskie wody wewnętrzne stanowiące własność państwa. 2. zwykłe - gdy właściciel gruntu, dla zaspokojenia potrzeb własnych i gospodarstwa domowego oraz indywidualnego gospodarstwa rolnego, korzysta z wody stanowiącej jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie (do 5 m 3/dobę i nie więcej jak 0,5m 3/ godz). 3. szczególne - szczególne korzystanie z wód jest to korzystanie z wód wykraczające poza powszechne lub zwykłe między innymi takie jak: * pobór wód powierzchniowych i podziemnych, * wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument