Podstawowe dokumenty potrzebne przy zawieraniu Umowy Ubezpieczenia - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Podstawowe dokumenty potrzebne przy zawieraniu Umowy Ubezpieczenia - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (105 KB)
1 strona
593Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: podstawowe dokumenty potrzebne przy zawieraniu Umowy Ubezpieczenia; informacje zawarte we wniosku ubezpieczeniowym.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Podstawowe dokumenty potrzebne przy zawieraniu Umowy

Ubezpieczenia:

- wniosek ubezpieczającego – forma oświadczenia woli ubezpieczenia

- polisa ubezpieczeniowa – potwierdzenia zawarcia umowy

Na treść umowy mają wpływ:

- wniosek ubezpieczającego - przepisy Kodeksu Cywilnego

- ogólne warunki ubezpieczenia

Informacje zawarte we wniosku ubezpieczeniowym:

- dane ubezpieczającego

- dane ubezpieczonego

- wskazany ZU do którego złożony został wniosek - informacje o przedmiocie ubezpieczenia (co ma być ubezpieczone),

pewne jego cechy, aby można go zidentyfikować

- suma ubezpieczenia – kwota na jaką zawierana jest umowa

ubezpieczenia i która stanowi górną granicę odpowiedzialności

odszkodowawczej ZU - określenie dotyczące wartości ubezpieczeniowej, systemy

ubezpieczenia

- miejsce ubezpieczenia

- zakres ubezpieczenia, czyli ryzyko objęte odpowiedzialnością odszkodowawczą ZU

- wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka

- podpisy ubezpieczającego

W praktyce ubezpieczający wypełnia już gotowy formularz, aby:

- uprościć zawarcie umowy

- nie pominąć żadnych ważnych informacji

Każdy ZU ma inne wnioski ubezpieczeniowe i do każdego typu

ubezpieczenia też są inne wnioski.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument