Synergia - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Synergia - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (84 KB)
1 strona
741Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: synergia to sposób w jaki różne dziedziny działalności organizacji uzupełniają się lub wspomagają.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

12. Synergia – pojęcie, mechanizmy, sposoby obniżania i podwyższania.

Synergia – to sposób w jaki różne dziedziny działalności organizacji

uzupełniają się lub wspomagają. Współpracujące elementy produkują

więcej niż gdyby pracowały osobno. Synergia kładzie nacisk na znaczenie zgodnej i skoordynowanej współpracy. Może być dodatnia (2+2=5),

neutralna (2+2=4) lub ujemna (2+2=3). Tutaj powstają 2 efekty:

audytorium (ktoś robi coś mając świadomość bycia obserwowanym) i

facylitacyjny (ktoś robi coś w towarzystwie osób robiących to samo). Synergia sprawia, że elementy, wchodząc ze sobą w relacje, wytwarzają

nowe wartości nowej jakości.

Strategia organizacji powinna określić jakiej synergii oczekuje w wyniku

decyzji co do zasięgu, dystrybucji zasobów i wyróżniającej kompetencji. Niektóre organizacje międzynarodowe wykorzystują synergię wynikającą z

działania w różnych częściach świata.

We współczesnej Europie banki i spółki ubezpieczeniowe łączą swe wysiłki

w celu sprzedaży szerokiej gamy instrumentów finansowych, których oddzielna sprzedaż mogłaby natrafić na trudności.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument