Decentralizacja - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Decentralizacja - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (109 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: standaryzacja, centralizacja i decentralizacja; zalety.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Decentralizacja rozdzielenie istotnych uprawnień decyzyjnych pomiędzy

różne poziomy hierarchii organizacyjnej.

Zalety CENTRALIZACJI decyzji: - integracja działań wokół celów całej organizacji; szybkie decyzje w

sytuacji kryzysowej; łatwość utrzymania poufności strategii; centralne

podejmowanie decyzji niepopularnych a niezbędnych; koncentracja władzy

w rękach najlepszych. Zalety DECENTRALIZACJI decyzji:

- wykorzystanie inicjatywy niższych szczebli; wzrost zaangażowania i

motywacji; uprawnienia decyzyjne blisko miejsc pozostawiania

problemów; znajomość lokalnych uwarunkowań; zarząd obciążony od bieżących problemów i mac zas na strategiczne zarządzanie.

Warunki efektywności DECENTRALIZACJI:

- odpowiednie kwalifikacje kierowników; spójny system planowania dla całej firmy i jej poszczególnych części; dostrzeganie zależności między

wynikami ekonomicznymi firmy a poziomem wynagrodzenia jej

pracowników.

Właściwości struktury: STANDARYZACJA Tworzenie jednolitych norm zachowań, przebiegu i wyników działań.

Zalety standaryzacji:

- ograniczenie dowolności zachowań pracowników; zmniejsza niepewność; ułatwia kontrolowanie; pozwala łatwiej ocenić wydajność pracownika.

Wady standaryzacji:

- ograniczenie inicjatywy pracowników; trudności z dostosowaniem się do zmiennych warunków; kłopoty z realizacją niestandardowych zadań;

niedostateczna elastyczność struktury.

KWESTIE DO ROZSTZYGNIĘCIA PRZY BUDOWIE STRUTURY

ORGANIZACJI: 1.Jakie wybrać kryterium podziału pracy.

2.W jakim stopniu pozostawić pracownikom swobodę działania jak

szczegółowo określić zasady postępowania.

3. Jak rozmieścić uprawnienia decyzyjne. 4.Jak zaplanować koordynację działań różnych komórek i zespołów.

5.Jak wiele zadań powinno przyporządkować się jednemu stanowisku.

6. W jakim stopniu praca wykonywana na danym stanowisku powinna być

zestandaryzowana. 7. jakie umiejętności i jaka wiedza są wymagane na danym stanowisku.

8. Według jakiego kryterium stanowiska powinny być grupowane w

komórki, a komórki w większe jednostki.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument