Zasoby organizacyjne - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Zasoby organizacyjne - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (143 KB)
2 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: zasoby organizacyjne to ogół rzeczy, ludzi, informacji i środków finansowych, jakie organizacja posiada lub którymi może dysponować, chociaż prawnie nie stanowią je...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

. Zasoby organizacyjne – pojęcie, rodzaje, mechanizmy alokacji.

Zasoby organizacyjne – to ogół rzeczy, ludzi, informacji i środków

finansowych, jakie organizacja posiada lub którymi może dysponować, chociaż prawnie nie stanowią jej własności.

Rodzaje zasobów organizacyjnych:

 dobra materialne, szczególnie pieniądze

 różnego rodzaju usługi, zezwolenia, koncesje, ulgi, przydziały

 prestiż, pozycje organizacyjne  informacje

 pewne pożądane w organizacji formy zachowań np. lojalność,

okazywanie szacunku

 warunki i możliwości działania, jak poczucie bezpieczeństwa, układy, wpływy oraz specyficzne umiejętności

 czas wolny oraz organizacyjna władza

Dążąc do uzyskania dodatkowych korzyści, zasobów lub możliwości

dostępu do nich większych niż te, które bezpośrednio łączą się z zawartą umową o pracę, liczni uczestnicy organizacji zawiązują między sobą różne

nieformalne porozumienia tzw. organizacyjne koalicje.

Mechanizmy alokacji zasobów organizacyjnych: 1. Przetarg – proces porozumienia, które określa warunki

współdziałania różnych osób lub grup. Polega na sprecyzowaniu

zasad udziału w koalicji, podziału obciążeń czyli wzajemnych

zobowiązań i kosztów oraz podziału nadzwyczajnych korzyści. 2. Negocjacje – zwrotny proces komunikowania się w celu osiągnięcia

porozumienia w sytuacji, gdy my i druga strona związni jesteśmy

pewnymi interesami, z których jedne są wspólne a drugie

przeciwne. Jest to podstawowy sposób uzyskania od innych tego, co

chcemy, szeroko stosowany w Polsce.

Ogólna wartość dodatkowych korzyści, zasobów uzyskanych przez koalicję

zależy przede wszystkim od tego, kto w niej uczestniczy i jak sprawnie

działa. W każdej organizacji istnieją różne koalicje, które mogą wpływać na alokację (rozmieszczenie) ograniczonych zasobów. Im większy jest

niedobór zasobów w stosunku do oczekiwań, tym większą rolę w ich

podziale odgrywa władza i wpływy. Jeżeli zasoby są łatwo osiągalne, to

potrzeba uruchomienia procesu politycznego w organizacji jest niewielka. Jednocześnie im bardziej ograniczone i trudno dostępne są zasoby, w tym

wiekszym stopniu postrzegane są jako cenne, tym większe mają znaczenie

dla uczestników organizacji.

Deficytowość zasobów – ma charakter relatywny, zasoby są deficytowe

tylko w stosunku do oczekiwań (roszczeń) z nimi związanymi.

docsity.com

Jednym z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę w procesie

alokacji zasobów organizacyjnych jest maksymalizacja zysków.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument