Współczesne pokolenie - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia. University of Szczecin
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Współczesne pokolenie - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia. University of Szczecin

PDF (274 KB)
2 strony
611Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości przedstawiające współczesne pokolenie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Współczesne pokolenie…

Kolejna właściwośd to tendencja do kierowania innymi . Tłumaczy się tym, że ludzie

przez niego pokierowani dobrze na wszystkim wychodzą… trzeba jednak czasem

pozwolid komuś popełniad błędy aby mógł sam do wielu rzeczy dochodzid – wtedy

zaczyna się coś nowego… Nawet w jakimś kryzysie. Rola osoby bliskiej polega wtedy

na wspieraniu i umacnianiu drugiego człowieka. Jest różnica między kierowaniem a

pokornym pouczaniem i radzeniem… Kierownictwo jest przecież w jakimś stopniu

manipulacją, zniewalaniem, może powodowad poczucie winy i lęk…

Każdy z nas ma coś słabego w swojej naturze. Oprócz tej „szarej” strony człowiek

oczywiście posiada także te „dobre” strony charakteru… Czyli oprócz minusów są

także plusy…

Inna cecha to prymitywne upraszczanie wg własnych poglądów…

Ma miejsce swoiste „nakomplikowanie” różnych spraw… Także skłonności do

zakłócania spokoju…

W każdym zaś „samo-chwaleniu się” kryje się jakiś diabeł… Da się wówczas odczud,

że coś tu śmierdzi nieświeżością… (coś tu jest nie tak…)

Często grzeczny jest w rozmowach (np. telefonicznych). Ale chyba tylko wtedy jeśli

chodzi bardziej o jego interesy a także sprawy neutralne.

Człowiek dzisiejszy nierzadko podobny jest do zegarka-budzika, który się nakręca…

Najpierw ma miejsce pewna jakby „nieświadoma prowokacja” z jego strony, potem

zaś wszystko odwraca się przeciwko niemu. Motyw: napięcie rośnie a potem jest

wycie budzika…

docsity.com

Ale człowiek może nawet przyczynid się i pomóc innym ludziom, by mogli zawierzyd

się Maryi i Jezusowi..!

Człowiek współczesny, gdy dowiaduje się o różnych rzeczach (np. wypytuje się) i

odbiera je (patrzy na to) wg swojego charakteru, podejścia i doświadczenia, często

spoglądając na problem (zagadnienie) pod innym kątem, co wzbudza u niego lęk,

niepokój - wtedy rozpoczyna się manipulacja… (wchodzi „z butami” w cudze życie i

zniewala…).

„ ja wiem najlepiej, jestem mądrzejszy (mądrośd moja wynika z doświadczenia i

życia), bronię swojej racji; ja stoję wyżej a inni stoją pode mną i nie dam się

wykiwad…” – tego typu podejście dzisiejszego człowieka zrywa więzi, a nie łączy ludzi,

powoduje, że brakuje przyjaciół; robienie w pewnym sensie niewolników z ludzi,

wywołuje u innych bunt, może byd przyczyną rozpadu, wzbudzad u innych niepokój i

lęk…

Człowiek o takim usposobieniu i charakterze próbuje nierzadko ciągnąd innych za

język, sądząc, że może dowie się czegoś od nich…,

Lubi Przestrzegad innych przed czymś bo sam ze swoim charakterem ciężko by mu

było przejśd przez coś takiego; sam bałby się może niepowodzenia i jest na to

wyczulony, uwrażliwiony…

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument