Ubezpieczenia społeczne - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Ubezpieczenia społeczne - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (126 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia typu osobowego wprowadzone przez ustawodawcę, zajmuje się nimi ZUS, powstają z mocy ustawy z chwi...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Ubezpieczenia społeczne – to ubezpieczenia typu osobowego wprowadzone przez ustawodawcę, zajmuje się nimi ZUS, powstają z mocy ustawy z chwilą zawiązania stosunku pracy. Ubezpieczenia gospodarcze – obejmują ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Ubezpieczenie to narzędzie gospodarcze, którego celem jest łagodzenie lub całkowite likwidowanie negatywnych skutków wydarzeń losowych poprzez rozłożenie ciężaru tego łagodzenia na wiele jednostek, które takie zdarzenia zagrażają. Ubezpieczenia działają na zasadzie scentralizowanego zakładu ubezpieczeń, umowa ubezpieczeniowa - stosunek prawny. Suma ubezpieczeń – uzgodniona między ubezpieczycielem a ubezpieczającym, wartość przedmiotu wartość ubezpiecz. Ryzyko subiektywne – jest mierzone metodami psychologicznymi.

Ubezpieczyciela interesuje, jaki jest poziom niebezpieczeństwa. Poziom ryzyka musi być zawarty w określonej liczbie (0 – 1). 0 – nie wystąpi – zerowy poziom ryzyka. 1 – ubezpieczyciel nie zechce przyjąć takiego ryzyka.

Parametry poziomu ryzyka

- częstotliwość wystąpienia strat, jak często może wystąpić zdarzenie losowe - potencjalna wartość ubezpieczonego przedmiotu jest niewielka, to jest przewidywany

niewielki rozmiar szkody. Poziom ryzyka mierzy się za pomocą danych statystycznych i badań matematycznych . Zakłady ubezpieczeniowe prowadzę statystykę, która służy do klasyfikacji ryzyk i te wyliczenia stanowią podstawę ceny ubezpieczeniowej. Zdarzenie losowe – szczególnego rodzaju zdarzenia cywilno-prawne. Wskazują

statystyczną prawidłowość, dające się określić metodami matematycznymi i mają charakter masowy. Zalety ubezpieczenia: 1. Nieograniczona podaż usług ubezpieczeniowych. 2. Powszechna dostępność do usług ubezpieczeniowych. 3. Szybkość kompensacji. 4. Pewność kompensacji. 5. Bezkonfliktowy charakter procedur odszkodowawczych. 6. Bezwzględna taniość usług. Wady: 1. Nieubezpieczalność niektórych ryzyk. 2. Groźba niewypłacalności ubezpie. 3. Brak pełności kompensacji. 4. Przewlekłość procedur udzielania kompensacji. Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący za zezwoleniem organu państwowego (PUNU), działanie w formie S.A. lub Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Ubezpieczający – os. fizyczna lub prawna, której życie, zdrowie lub interes majątkowy są przedmiotem ubezpieczenia.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument