Finanse publiczne jako nauka - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Finanse publiczne jako nauka - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Lódz

PDF (88 KB)
1 strona
730Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finasów publicznych: zjawiska i procesy związane z powstawaniem i rozdysponowywaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

2.Finanse publiczne jako nauka.

Przedmiotem nauki o fin. Publicznych są zjawiska i procesy związane z

powstawaniem i rozdysponowywaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego. Nauka o fin.

Publicznych zajmuje się funduszami np. budżet państwa, budżety

samorządowe, publiczne, fundusze ubezp. Są to fundusze, które tworzą i

którymi dysponują władze publiczne. Przedmiotem zainteresowania tej dyscypliny – w ujęciu nowoczesnym jest nie tylko zewnętrzna , pieniężna

forma funduszy publicznych, lecz też ich treść ekonomiczna, społeczna,

polityczna. Nauka o fin. Publicznych bada zarówno przyczyny dla których

tworzy się fundusz publiczny jak też różnorodne skutki jakie wywołuje

tworzony fundusz publiczny. Nauka o finansach szuka odpowiedzi na pyt. a)dlaczego władze publiczne zgłaszają popyt na pieniądz w takiej a nie

innej wysokości

b)jakie czynniki kształtują wielkość tego popytu

c)w jaki sposób popyt na pieniądz może być zaspokojony (podatki, pożyczki)

d)jakie skutki dla gosp. i społeczeństwa spowodują kreowanie popytu na

pieniądz przez władze publiczne

e)jakie skutki dla gosp. i społeczeństwa przynoszą wydatki dokonywane przez władze publiczne

f)jakie instrumenty tworzenia funduszy publicznych powinny być

zastosowane aby ograniczyć do min negatywne skutki redystrybucji

dochodów przez władze publiczne g)jakie dziedziny życia społ. I gosp. powinny być finansowane z funduszy

publicznych, w jakich proporcjach

h)jakie techniki wydatkowania funduszy publicznych powinny być

zastosowane aby cel społ., ekonom., był jak najlepiej zrealizowany

i)jakie powinny być relacje między szczeblem władz publ. aby ich działalność była należycie skoordynowana z pkt. Widzenia realizacji celów

gosp. i ekonom.

Nauka o finansach bada zjawiska i procesy związane z tworzeniem

funduszy publ. Takich jak budżety państwa, fundusze, ubezp. funduszu publ, ale też wyjaśnia treści ekon. I społeczne funduszy publ., Stara się

uchwycić związki miedzy gromadzeniem pieniężnych środków publicznych

a procesem gospodarczym, procesem polit. Mają znaczenie dla

funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki i państwa.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument