Coca Cola - Notatki - Marketing - Część 2, Notatki'z Marketing. University of Podlasie in Siedlce
moralny_niepokoj
moralny_niepokoj19 marca 2013

Coca Cola - Notatki - Marketing - Część 2, Notatki'z Marketing. University of Podlasie in Siedlce

PDF (323 KB)
16 strona
2Liczba pobrań
680Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu marketingu: coca cola; szczegółowa analiza marketingowa. Część 2.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 16
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument

19

WYBÓR STRATEGI

Pozycja naszej firmy na rynku jest bardzo dobra. Jesteśmy liderem na rynku napojów

gazowanych. Atrakcyjność konkurencyjnych firm na rynku jest duża i wciąż wzrasta.

Wybraliśmy strategię ekspansji rynkowej.

Naszym CELEM STRATEGICZNYM na lata 2009-2014 będzie

 Zwiększenie udziału w rynku napojów gazowanych o 9% w porównaniu z rokiem

2008.

20

Aspekty społeczno – ekologiczne realizowane przez firmę

Fundusz Kropli Beskidu, którego celem jest wspieranie inicjatyw obywatelskich na

rzecz ochrony zasobów wodnych Beskidów, współpraca z WWF (Międzynarodowa

Organizacja Ekologiczna) w ramach projektu „Rzeki dla Życia”, dzięki któremu walczymy o

ocalenie i przywracanie naturalnego charakteru polskich rzek.

W zamian za każdy sprzedany produkt firmy Coca-Cola przekażemy 0,05 gr. na

projekt „Rzeki dla Życia”.

PROGRAM ŚRODOWISKOWY

POLITYKA CEL ZADANIA

Dbamy O ocalenie i

przywracanie naturalnego charakteru polskich rzek

Zmniejszenie emisji ścieków i związków organicznych w roku 2009 o 20% na

jednostkę produkcji w stosunku do 2008

Zainstalowanie filtrów wodnych

Produkowanie opakowań biodegradowalnych Pozyskiwanie materiałów na produkcję opakowań ze skupów makulatury

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 30% w roku 2009 w stosunku do 2008

Zamontowanie baterii słonecznych i wiatraków

21

DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA

 Zmniejszenie usuwania ścieków do rzek i zbiorników wodnych, przejdziemy na

technologie zamkniętego obiegu wody

 Zakup i montaż wysokowydajnych filtrów wodnych

 Programy zachęcające pracowników do ochrony środowiska

 Bliska współpraca z władzami lokalnymi i państwowymi reprezentującymi interes

publiczny, mająca na celu wypracowanie właściwych zasad dotyczących ochrony wód

w kraju

 Zamontujemy dodatkowe systemy filtracyjne, dzięki którym odprowadzanie do gruntu

będą wyłącznie ścieki oczyszczone

 Rozumiemy zależność między energią, a środowiskiem i promujemy w naszym

systemie jej wydajne użytkowanie. Poszukujemy nowych, efektywnych metod

wykorzystywania surowców naturalnych

 Prowadzimy wewnętrzne audyty naszej działalności

 Odpady, których nie można przetworzyć, składujemy w sposób bezpieczny dla

środowiska

W zakładach produkcyjnych w Staniątkach, Radzyminie i Łodzi prowadzimy:

 Segregację i odzysk odpadów technologicznych, papieru, butelek plastikowych, baterii

 Ochronę gleby przed wyciekiem paliw,

 Odpowiedzialne zarządzanie chemikaliami,

 System odzysku wody

22

PRODUKOWANE WYROBY

23

PROCES PRODUKCJI COCA-COLA JUNIOR

 Zebranie liści koki oraz owoców koli

 Obróbka i dezynfekcja zbiorów

 Transport do fabryki

 Wymieszanie wszystkich składników: woda, cukier, dwutlenek węgla, karmel

amoniakalno-siarczynowy E 150 d (barwnik), kwas ortofosforowy (regulator

kwasowości), aromaty, witamina C

 Rozlewanie do butelek

 Pakowanie w zgrzewki po 25 sztuk butelek

Etap procesu produkcyjnego Niekorzystny wpływ na środowisko (w

procentach)

Zebranie liści koki oraz owoców koli 10%

Obróbka i dezynfekcja zbiorów 30%

Transport do fabryki. 10%

Wymieszanie wszystkich składników 20%

Rozlewanie do butelek 20%

Pakowanie w zgrzewki po 25 sztuk butelek 10%

Najbardziej niekorzystny wpływ na środowisko ma etap obróbki i dezynfekcji zebranych

zbiorów koki i koli.

24

Polityka jakości i zarządzania środowiskiem

PROCES ASPEKT WYMAGANIA PRAWNE

WPŁYW ASPEKT

ZNACZĄCY T/N

WYM. PRAWNE

I INNE SĄSIEDZI KOSZT

Proces produkcyjny

Substancje szkodliwe wprowadzane do

atmosfery

Pozwolenie/ decyzja

zatwierdzająca program

3 1 3 TAK

Transport Lądowy Pozwolenia na przewóz 1 1 2,5 TAK

Socjalnobytowe Odpady komunalne Umowa z PRSP / MPO 2 1 2 TAK

Proces produkcyjny

Zrzut ścieków do kanalizacji Umowa z PWiK 3 1 2 TAK

Pozyskiwanie surowca

Ścinanie liści koki i owoców koli

Zezwolenie na uprawę 1 1 2 TAK

Transport Emisja spalin 1 2 TAK Proces

produkcyjny Zużycie surowców 1 1 1 NIE

25

Schemat przebiegu informacji w firmie

Schemat organizacyjny firmy

26

Działania szefa marketingu:

 Tworzenie i wdrażanie planu marketingowego jako całości oraz pojedynczych

projektów

 Określanie celów i sposobów ich realizacji

 Motywacja pracowników

 Kontrola pracy oraz postępów pracowników w firmie

 Analiza rynku oraz konkurencji naszej firmy

 Sporządzanie raportów dla kierownictwa

 Podtrzymywanie oraz budowanie relacji

 Pomaganie w podejmowaniu decyzji

 Przekazywanie handlowcom ustaleń zarządu i egzekwowanie ich realizacji

27

Struktura produktu:

Produkt poszerzony:

firmowe lodówki do chłodzenia napojów

Produkt podstawowy:

Napoje

28

STRATEGIA MARKI: Prowadzimy strategię marki indywidualnej, dlatego też każdy nasz produkt nosi inną nazwę.

Certyfikaty Jakości

Wszystkie zakłady produkcyjne należące do Coca-Cola HBC Polska posiadają certyfikat

Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodny z międzynarodową normą ISO14001.

ISO 14001

Międzynarodowy ekologiczny certyfikat wydany przez organizacje Det Norske Veritas.

Główne zadanie polega na ciągłym minimalizowaniu negatywnego działania na przyrodę

razem z rozwiązaniem konkretnych ekologicznych problemów.

29

STRATEGIA PROMOCJI

BUDŻET NA PROMOCJE

Budżet promocyjny liczony jest jako procent od zysku 10%

STRATEGIA PROMOCJI

Promocja typu PULL – promocja skierowana do odbiorców końcowych, czyli do klientów.

CEL PROMOCJI

Promocja informacyjna i nakłaniająca.

Nasza reklama skierowana będzie do dzieci i rodziców w celu poinformowania ich o naszym

nowym produkcie Coca-Cola Junior oraz nakłanianie do zakupu.

Promocję firmy planujemy rozpocząć przez intensywną kampanię reklamową. W pierwszym

etapie służyć promocji będą tablice informacyjne - bilbordy. Dodatkowo firma zamówi

broszury informacyjne. W dalszej kolejności zamieścimy reklamę w telewizji.

Program TV: Cartoon Planet, Mini Mini

Gazeta: Kaczor Donald

Bilbordy: umieszczone w centrach miast

BUDŻET PROMOCYJNY:

Działania marketingowe Koszty

Reklama na bilbordach (nakład 20 szt. na miesiąc/

przez 3 miesiące)

15 000

Założenie strony internetowej i jej obsługa na 1 rok 1 500

Rabaty dla stałych klientów 7 000

Broszury i wizytówki (nakład 3000) 4 000

Zamieszczenie reklamy w prasie (co tydzień przez 6

miesięcy); reklama w telewizji

8 000

SUMA BRUTTO 35 500

30

STRATEGI DYSTRYBUCJI KANAŁ DYSTRYBUCYJNY

W naszej firmie występuje system dystrybucji:

 Ze względu na długość kanału dystrybucji – kanał dystrybucji dwuszczeblowy

 Ze względu na szerokość dystrybucji – dystrybucja intensywna. Staramy się sprzedać

nasze produkty do każdego rodzaju sklepów, hipermarketów tak, aby nasze produkty

były dostępne dla każdego i wszędzie.

Produkty naszej firmy sprzedawane są m.in. w:

 Hipermarket Carrefour

ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa

 Tesco Polska Sp. z o.o.

Stalowa 60, 03-429 Warszawa

 AUCHAN

ul. Górczewska 124; 01-109 Warszawa

Zamawianie produktu

 Telefonicznie

 Strona internetowa

 Osobiście

Transport

 Posiadamy i korzystamy z własnych środków transportu

 Można odebrać zamówione produkty osobiście

31

STREATEGIA CENOWA

STRATEGIA CENY ŚREDNIEJ

Polityka ceny elastycznej – ten sam produkt sprzedawany po różnych cenach.

METODA USTALANIA CENY:

Ze względu na dużą ilość konkurentów zdecydowaliśmy się na metodę ustalania ceny w

oparciu o konkurentów.

PRODUKTY

FIRMY I ICH CENY

PEPSI COLA COCA-COLA ZBYSZKO

Napoje o smaku coli

/2 l

PEPSI Cola

5.39 zł

Coca-Cola

5.89 zł

Hoop Cola

3.95 zł

Napoje o smaku

cytrusów / 2l

Miriada

5.95 zł

Fanta

6.25 zł

Trzy Cytryny

3.59 zł

Napoje energetyczne

/ puszka 0.33 l

Gatorade

3.60 zł

Burn

3.65 zł

Matrix

2.25 zł

Wody mineralne /

0.5 l

Aqua Minerale

1.70 zł

Kropla Beskidu

1.59 zł

Veroni Mineral

1.25 zł

Mrożone herbaty /

0.5 l

Lipton Ice Tea

2.89 zł

Nestea

2.69 zł

Ariva Ice Tea

2.39 zł

Soki owocowe / 1 l Toma

3.49 zł

Cappy

3.89 zł

3 Witaminy

3.19 zł

32

SYSTEM MOTYWACYJNY FIRMY

Firma Coca-Cola stosuje system mieszany motywacyjny. Podstawowym narzędziem jest

płaca zasadnicza oraz system premiowy.

Płacą zasadniczą jest stała dla danego stanowiska i zależna od pełnionej funkcji, posiadanych

kwalifikacji i umiejętności.

Systemem premiowym objęci są wszyscy pracownicy, w zależności od posiadanych

kwalifikacji a w przypadku pracowników działu handlowego również ustalonych rocznych

planów sprzedaży, wypłacane są premie

33

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Reklama w gazecie

X X X X X X

Reklama w TV

X X X X

Reklama na

bilbordach

X X X

34

Znaki na opakowaniu

-

Zielony punkt

To informacja dla konsumenta, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i

funkcjonowanie systemu recyklingu i odzysku odpadów polskiej organizacji Rekopol.

Zielony Punkt to organizacja, która zajmuje się organizowaniem recyklingu produktów

oraz opakowań

Takie oznaczenie spotyka się na opakowaniach, które podlegają ponownemu wykorzystaniu.

Umieszcza się je na opakowaniach z tworzyw sztucznych bądź aluminium. Cyfra i napis,

które towarzyszyć mogą symbolowi oznaczają nazwę surowca użytego do produkcji

opakowania.

Znak CE

Taki znak na produkcie informuje, że spełnia on normy bezpieczeństwa energetycznego Unii

Europejskiej

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument