Akcyza - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics
rycerz
rycerz8 marca 2013

Akcyza - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Cracow University of Economics

PDF (78 KB)
1 strona
604Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu finansów publicznych: akcyza; definicja.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Akcyza – podatek pośredni zawarty w cenie towaru, podlegają te czynności co przy VAT a

w szczególności sprzedaż i import towarów akcyzowym a więc wymienionych w

załączniku nr 6 do ustawy ww.:

- produkty naftowe i syntetyczne paliwa płynne

- samochodu osobowe

- sprzęt elektroniczny wysokiej klasy

- sól

- wyroby perfumeryjne

- karty do gry

- wyroby przemysłu spirytusowego

- wyroby przemysłu drożdżowego

- wyroby winiarskie, piwo

- guma do żucia

- wyroby tytoniowe

- łodzie żaglowe

Obowiązek podatkowy ciąży na producentach i importerach towarów akcyzowych.

Podstawą opodatkowania jest obrót towarami akcyzowymi kwota należna z tytułu ich

sprzedaży. Podstawą opodatkowania (import) wartość celna powiększona o należne cło a

nieraz ilość wyrobów akcyzowych. Stopy akcyzy są wysokie i sięgają kilkudziesięciu

procent. Stawki akcyzy mogą być wyrażone w :

- % cenie sprzedaży

- % podstawy opodatkowania stosowana w imporcie

- kwocie na 1 jednostkę towaru

- formie różnicy cen

Integralnym przepisem prawnym akcyz jest ustawa z 02-12-1993 r. o oznaczeniu

wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.

Wyroby podlegające oznaczeniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy nie mogą być

wydane z zakładu produkcyjnego, nie mogą być sprowadzane z zagranicy, nie mogą

występować w obrocie na terenie Polski bez uprzedniego prawidłowego oznaczenia ich

znakami akcyzy (przybierają postać {znaki} : banderoli, znaki pieczęci). Banderole są

wydawane producentowi lub importerowi, którzy są zobowiązani do uprzedniego

wpłacenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek akcyzowy w kwocie będących

wartości banderoli. Naruszenie ustawy o oznaczeniu wyrobów znakami skarbowymi

akcyzy jest karalne i podlega z mocy ustawy ściganiu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument