Strategie przedsiębiorstw - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Strategie przedsiębiorstw - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (179 KB)
2 strony
566Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zarządzania strategicznego: strategie przedsiębiorstw; rodzaje.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Strategie przedsiębiorstw

Strategia defensywna

(obrona pasywna)

Strategia ofensywna

(aktywna challenge ’ owa)

Postawy i zachowania defensywne

(obronne). Motywacja ustawiona obronnie.

Utrzymanie stanu posiadania.

Stabilizowanie źródeł dostaw i zasileń.

Rozwój techniki i technologii poprzez

zakup licencji.

Maksymalizacja wyników poprzez

ilościowy wzrost produkcji.

Sztywne zarządzanie i hierarchiczne

struktury, sztywna organizacja

wytwarzania.

Wstrzymanie inwestycji, redukcja

stanowisk pracy, ograniczenie asortymentu

produkcji.

Unikanie ryzyka, koncentracja na

istniejących produktach i rynkach.

Wycofanie się z zakresów mniej ważnych.

Centralizacja decyzji i usztywnienie

stosunków z otoczeniem.

Optymalizacja działania przez

oszczędzanie.

Postawy i zachowania aktywne.

Motywacja ustawiona zdobywczo.

Tworzenie nowego (wprowadzanie

innowacji) zróżnicowanie źródeł dostaw i

zasileń.

Rozwój własnej bazy naukowej i

technicznej oraz zakup licencji.

Maksymalizacja wyników poprzez

poprawę jakości produkcji i marketingu.

Zmienność reguł zarządzania i ceny

(zarządzanie z przyspieszeniem) struktury

sieciowe.

Inwestowanie w nowe wyroby,

przekwalifikowanie pracowników,

rozszerzanie i umacnianie asortymentu

produkcji.

Wykorzystanie okazji do rozwoju i

uzyskania przewagi konkurencyjnej na

wybranych rynkach.

Dywersyfikacja rozwojowa i

wspomagająca (rozszerzenie strefy

działania)

Decentralizacja decyzji. Ciągłe nowe

definiowanie istniejących struktur

rynkowych i konkurencji.

Optymalizacja działania przez

racjonalizację.

Strategie

Strategie podstawowe Strategie dziedzin gospodarowania Strategie funkcjonalne

docsity.com

Cztery grupy strategii podstawowych:

1. rozwojowe – typ ten dowodzi ekspansywnej firmy (zdobywanie nowych rynków

zbytu, dywersyfikacja produkcji, rozwój działalności inwestycyjnej). Związane są z tym przekształcenia własnościowe. Pewna forma strategii aktywnych.

2. stabilizacyjne – zaktualizowana koncepcja firmy. Strategia zachowawcza

(defensywna).

3. restrukturyzacyjne:

` - strategie naprawcze (coś w przedsiębiorstwie działa nie tak jak powinno,

tworzenie mechanizmów zabezpieczających. - strategie dynamiczne stanowią proces ciągłego stałego doskonalenia

Wdrażanie tych strategii jest związane z koniecznością inwestowania jak również z koniecznością tworzenia struktur kontrolnych (związane z komputeryzacją).

4. defensywne – zorientowane na przetrwanie kryterium: minimalizacja strat

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument