Pilot - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz29 maja 2013

Pilot - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

RTF (59 KB)
5 strona
443Liczba odwiedzin
Opis
Geografia: notatki z zakresu turystyki dotyczące pilota i jego obowiązków jak również historię biur podróży.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

Mitot

Organizacja i prowadzenie Przygot. imprezy realizacja Zaświadczenie świadczeń opanowanie (najpierw nocleg) krajoznawczejopracowanie programu prowadzenie odpowiedzialność i wykonanie biuro podróży pilot wycieczki Uprawnienia państwowe pilota wycieczki

PILOT- osoba towarzysząca w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy tury. sprawująca opiekę nad nimi i czuwająca nad sposobem wykonania na ich rzecz usług Prawa pilota- 29.08.97 ustawa o usługach tury., 28.06.01 rozporządzenie Ministra Gospodarki -prawo do prow. wycieczek -używanie legitymacji -decyzje dot. Realizacji programu -korzysta ze świadczeń -wynagrodzenie -zwrot kosztów Obowiązki pilota 1. obywatelskie (przygotowanie grupy do odprawy granicznej, reprezentowanie klienta w ambasadach, konsulatach) 2. handlowe ( kontrolowanie świadczeń by były one wydane w odpowiednim miejscu, czasie, ilość, jakości) 3. opiekuńcze ( sprawowanie szeroko pojętej opieki, tłumacz) Odpowiedzialność pilota: - karna- kodeks karny ( narażenie na niebezpieczeństwo, nie udzielenie pomocy) - służbowa ( w ramach przedsiębiorstwa, zawieszenie lub cofnięcie uprawnień) - cywilna ( majątkowa w aspekcie odszkodowania) -> od odpowiedzialności cywilnej pilot może się ubezpieczyć 3 formy zatrudnienia pilotów : -etat -umowa o pracę -osoba fizyczna -umowa zlecenie -niezależny podmiot gosp. TRANSPORT AUTOKAROWY ( w Polsce dominuje 90%)1 Czas jazdy ciągłej 1 kierowca nie więcej niż 4,5h, po tym czasie przerwa 45 min. Przerwa może być rozłożona na kilka np. 15 min przerw. 2 Czas jazdy w

ciągu doby9h / dobę z możliwością przedłużenia do 10h/ dobę / 2 x tydz. Czas pracy 2 kierowców 22h (jazda+ przerwa) 3. Dzienny czas odpoczynku wynosi 11h/ doba z możliwością skrócenia 3x tyg do 9h. TRANSPORT LOTNICZY -waga bagażu kl. ekonom. bagaż podróżny < 20 kg bagaż podręczny 5kgkl. buissnes bagaż podróżny 30 kg bagaż podręczny 5kg check-in - odprawa paszportowa - biletowa - -ważny, oddawany bagaż -bilet -paszport BIURO PODRÓŻY HistoriaXIX w początek biur Zalążek agencje , które umożliwiały wyjazdy emigrantów z Europy do Ameryki 1841- data utw. 1 biura podróży- Thomas Cook przygotował i zrealizował pierwszą zorganizowaną (na dużą skalę) wycieczkę z Londynu do Longh Borouyh, 1 biuro- Wielka Brytania . 570 osób wzięło udział, wycieczka pociągiem 1871- zorganizował 1 wycieczkę dookoła świata (T.Cook)Pierwsze biuro turystyczne w Polsce Orbis, założone w Lwowie DEFINICJA BIURA TURY. a) potocznie-firma, w której załatwia się wszelkie sprawy związane z wyjazdem poza m-ce zamieszkania b) rynkowo- to podm. gosp. mogący prowadzić działalność w zakresie organizowania, realizowania i sprzedawania usług niezbędnych dla osób podróżnych jak i sprzedaży usług towarzyszących. Podst. Rolą b.p. jest oferowanie dóbr i usług w postaci zestawu, czyli tzw. pakietu tury. -> imprezy tury. pakiet turystyczny(impreza)- to kombinacja 2 lub więcej elementów sprzedawanych jako 1 produkt po zryczałtowanej cenie, w której koszty poszczególnych pozycji nie są wyodrębnione. RODZAJE BIUR TURY. W POLSCE Według ust. o usługach tur. mamy 3 rodz. biur podróży : - organizator - pośrednik- agent tury. a) Organizator- przedsiębiorca org. imp. tury. , którego działalność polega na org. czyli przygotywywaniu, oferowaniu i realizowaniu imprez. Dział.

organizatora wymaga uzyskania zezwolenia (wojewoda) . Określany powszechnie touroperator.Touroperator to b.p. skupujące pojedyńcze usługi tur. takie jak : ttransport, zakwaterowanie, usł. gastronomiczne, następnie zestawia je w pakiety i sprzedaje je z marżą bezpośrednio klientom. Touroperator= hurtownik b) Agent tury. przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczeniu usług tury. na rzecz org. turystyki posiadających zezwolenia. Dział. agenta nie wymaga uzyskania zezwolenia. Agent- to b.p. sprzedające całe imprezy lub pojedyncze usługi tur. na rzecz stałych zleceniodawców- touroperatoró. Bilety lotnicze (linie), sieci hotelowe. Agent = detalista c) Pośrednik- przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu na zlecenie klienta czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług tur. Dział. pośrednika wymaga uzyskania zezwolenia. Pośrednik- to b.p. , którego działalność polega na wyszukaniu na zlecenie klienta odpowiednich ofert i wykonywaniu poszczególnych czynności związanych z zawarciem w imieniu klienta umowy z org. imprezy. ZADANIA BIUR PODRÓŻY a) touroperator - programowanie i organizowanie imprez - sprzedaż imprez- we własnym imieniu zawiera z klientem umowę o świadczeniach usług tury. - ponosi pełną odpowiedzialność za organizację realizację imprezy b) agent - w oparciu o umowę agencyjną z konkretnym organizatorem lub wytwórcą usługi tur. np. linia lotnicza, promowa - w imieniu zleceniodwacy zawiera z klientem umowę o świad. Usług tury. Nie odpowiada za organizację i realizację imprezy. c) pośrednik - wyszukuje dla klienta odpowiednie oferty - nie jest związany z żadnym konkretnym touroperatorem lub wytwórcą - dobre rozeznanie rynku, produktu - nie odpowiada Wymogi do prowadzenia biura podróży Ustawa określa : wykształcenie i praktyka - min. rok praktyki dla absolwentów uczelni wyższych turystyka, ekonomia, prawo, zarządzanie i marketing - inne - 2 lata- policealne 2 lata

- niekaralność- suma gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 4% rocznych przychodów lub w euro / klient w zależności od zakresu działalności biura Organizacja biura podróży (struktura organizacyjna) 1. Dział obsługi klienta 2. Administracja i finanse 3. Marketing USŁUGI TURYSTYCZNE Działalność związana z organizowaniem imprez tury. jest w ustawie z dnia 21. 08. 1997 r o usługach tury. ^ rozdziałów, dzielących się na 53 akty. Impreza turystyczna- co najmniej 2 imprezy tury. tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24h, albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Wycieczka- rodzaj imprezy tury. w której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestnikówKlient- osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczeniach o usługach tury. na swoją rzecz lab na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gosp. a także osobę której przekazano prawo do korzystania z usługi tury. objętych uprzednio zawartą umowąPrzewodnictwo turystyczneZadania przewodników tury. oraz rozporzadz. Ministra Gosp. z dnia 21.06.01 w spr. Przewodników tury. i pilotów wycieczek Przewodnik turystyczny- osoba zawodowo oprowadzająca grupy wycieczkowe po wybranych obszarach, miejscowościach, obiektach oraz udzielające o nich info. Zadania przewodnika tury. 1. sprawowanie opieki nad uczestnikami wycieczki 2. metodyczne oprowadzanie wycieczek 3. udzielanie info tury. - krajoznawczych Podział uprawnień przewodników turystycznych: a) przewodnik miejski- dla miast wymienianych w rozporządzeniu oraz obiektów na jego obszarze (muzea, inne) w których nie oprowadza uprawniony pracownikPrzewodnik miejski dla miast: Poznań, Kraków, Wrocław, Warszawa, Trójmiasto, Łódź, Toruń, Szczecin, Lublin, Katowice b) przewodnik górski- na obszarach górskich dla określonych regionów Przewdink górski : górski beskidzki ( całe Karpaty z wyjątkiem Tatr, Podhala) górski tatrzański ( Tatry, Podhale, Pieniny) górski sudecki ( Karkonosze, G. Sowie, Kaczawskie) Przewodnicy górscy dzielą się na 3 klasy (stopień trudności tras wycieczek) 1. KLASY 3 (latem wszystkie oznakowane, zimą te które były na szkoleniu) 2. KLASY2 (latem wszystkie oznakowane, zimą oraz drogi taternickie 3. KLASY1 (wszystkie oznakowane latem, zimą + drogi taternickie do stopnia trudności latem do 3 stopnia trudności zimą)

c) przewodnik terenowy- po danym obszarze , regionie, województwie, co obejmuje zwiedzanie miast, parków narodowych, krajobrazowych, obiektów, z wyjątkiem tych gdzie musi być przewodnik miejski i górski Kadre przewodnictwa w Polsce ok. 12 tys osób, ok. 3,5 tys. przewodników górskich, 4800 przewodników terenowych, 3000 tys miejskich, 500 zakładowych (20.01.06) UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE 1. Ubezpieczyciel- zakład lub agencje ubezpieczeniowe 2. Ubezpieczający- ten, który opłaca składkę ubezpieczeniową. Najczęściej- organizator turystyki lub pośrednik tury., który występuje w imieniu klienta. 3. Umowa ubezpieczenia- zawierana jest pomiędzy ubezpieczycielem, a ubezpieczającym . Polski rynek ubezpieczeń tury: PZU S.A. I Warta SA oraz Europejskie Biuro Turystyczne , które utworzyły własne towarzystwo ubezp. ATUT , które zostało wykupione przez niemiecką firmę Gerling. W Polsce Gerling Polska S.A.Rodzaj polis w ubezpieczeniach:-w formie książeczki-blankiet A4-karty magnetyczne (karta zbiorowa uczestników)- karta indywidualnaRodzaj ubezpieczeń turystycznych 1. Ubezpieczenia obowiązkowe : OC (posiadaczy pojazdów mechanicznych) 2. Ubezpieczenia dobrowolne : a) rzeczy osobistych i bagażu podróżnego b) kosztów odstąpienia od umowy c) pomocy prawnej d) ASISTANS (dla osób które odpłaty w trudności w trakcie podróży) e) Odpowiedzialności cywilnej (dot. pilotów) f) NNW + KL ( dla turystów indywidualnych) - dotyczą kosztów leczenie na zabiegi lekarskie zakup lekarstw , śr opatrunkowych, transport ubezpieczonego do kraju, transport zwłok 3. Ubezpieczenia obligatoryjne: - w przypadku b.p. NNW+KL do równowartości 100 uczestnik musi pokryć na miejscu wtedy przedstawić rachunku + opis choroby przez lekarza w Polsce u ubezpieczyciela - ubezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej , każdy organizator musi posiadać minimalna suma gwarancyjna na wypadek gdyby bjuro nie miało śr. Finansowych na powrót klientów do kraju

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument